Den hellige Victoria av Roma (d. ~250?)

Minnedag: 10. juli

Skytshelgen for regn

Den hellige Victoria ble født tidlig på 200-tallet i Roma. Svært lite er kjent om henne, og den detaljrike biografien er neppe mer enn en from legende. Hun levde i eller nær Sabinerfjellene nordøst for Roma.

Legenden forteller at Victoria var en ung, adelig og rik jomfru som hadde lovt seg til Herren. En hedning ved navn Eugenius fridde, men hun nektet, og dermed anga han henne som kristen. Da hun nektet å ofre til de hedenske gudene, ble hun dømt til døden. Eugenius skal selv ha stukket sverdet i hjertet på Victoria. En annen legende forteller at Victoria skal ha blitt stanget i hjel av en okse i et amfiteater i Roma.

Hun feires sammen med den romerske jomfrumartyren Anatolia, som i følge den hellige Hieronymus' martyrologium fra midt på 400-tallet skal ha vært hennes søster. Det er tvilsomt om det er snakk om kjødelige søstre, men heller søstre i Kristus. Denne Anatolia kan også være identisk med den hellige Anatolia av Thora.

De led martyrdøden enten rundt 250 under keiser Decius (249-51) eller rundt 305 under keiser Diokletian (284-305). Selv om deres passio (lidelseshistorie) er historisk verdiløs, er det all grunn til å anta at de virkelig led martyrdøden. Fangevokteren som voktet søstrene, den hellige Audax, ble omvendt ved deres eksempel og ved et under, og han ble selv drept for sin tros skyld. Det er umulig å si om han er en virkelig person eller om han er funnet opp av hagiografene.

Lidelseshistorien (passio) til Anatolia, Audax og Victoria var kjent av den hellige Aldhelm (d. 709) og deretter av den hellige Beda den Ærverdige (d. 735). Bedas versjon, gjentatt i martyrologiene til Ado og Usuard, ble tatt inn så å si i sin helhet i Martyrologium Romanum da det ble revidert på slutten av 1500-tallet av den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker. Han plasserte Anatolia og Audax under 9. juli og Victoria under 23. desember. Aldhelm brukte Victoria som eksempel i sin bok De laudibus virginitatis.

Både Anatolias og Victorias minnedag er nå 10. juli, den dagen hun og søsteren var oppført i Hieronymus' martyrologium. Oftest blir Anatolia avbildet sammen med Victoria. De avbildes blant de 22 fremstående jomfrumartyrene i mosaikkene på nordveggen i Sant'Apollinare Nuovo i Ravenna. Noen kilder sier at denne Anatolia er identisk med den hellige jomfrumartyren Anatolia av Thora, som minnes den 9. juli sammen med den hellige Audax.

Victorias kult var tidlig utbredt i Italia. Det som ble hevdet å være Victorias relikvier ble flyttet i 827 for å redde dem fra sarasenske angripere, og de æres fortsatt i sognekirken i byen Santa Vittoria in Matenano mellom Macerata og Ascoli Piceno. I 931 skal de ha blitt overført til klosteret Farfa. I byen Vittoria på Sicilia oppbevares hennes relikvier sammen med dolken hun skal ha blitt drept med.

av Webmaster publisert 21.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55