De hellige Andronikos og Junias (1. årh)

Minnedag: 17. mai

De hellige Andronikos og Junias (1. årh)

De hellige Andronikos og Junias var disipler av den hellige Paulus, som nevner dem i sitt brev til Romerne: «Hils Andronikos og Junias, mine frender, som har sittet i fengsel sammen med meg, de er høyt ansette apostler, og har vært kristne lenger enn jeg» (Rom 16,7).

Dette er alt vi vet om dem, men tradisjonen sier at de døde som martyrer. Grekerne feirer deres fest den 17. mai, men 30. juni nevnes også. Andronikos står som nr. 27 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50