Den hellige Anianus av Asti (400-t)

Minnedag: 16. november

Den hellige Anianus skal ha vært biskop av Asti i regionen Piemonte i Nord-Italia, men han er en temmelig kontroversiell skikkelse historisk sett. Noen gjør ham til soldatmartyr i Den tebanske legion (ca 287), andre mener han er en lokal martyr fra kristendommens første tider, noen betrakter ham som den syvende biskop av Tortona i tretti år og martyrdrept rundt 285, og endelig er det noen som identifiserer ham med den hellige biskop Anianus av Orléans (d. 453).

En ting synes sikkert: henimot år 1000 ble hans «ærverdige levninger» voktet i kapellet i Castel Vecchio i Asti. Den helliges relikvier ble i 1567 overført fra slottet til kirken San Sisto av biskop Capris i nærvær av hertug Emanuele Filiberto. Senere ble de overført til byens katedral.

Den hellige Anastasius av Asti minnes som martyr i kalenderen i pastoralregionen Piemonte, men i en tidligere kalender ble han minnet den 16. november, da som biskop og ikke som martyr, sammen med biskop Anianus og den hellige martyren Eulalia, og det ble antydet at de alle levde på 400-tallet.

av Webmaster publisert 23.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50