Den hellige Anselm av Rot an der Rot (d. 1162)

Minnedag: 11. februar

Klosteret i Steingaden

Den hellige Anselm ble født tidlig på 1100-tallet i Tyskland. Han ble soldat, men etter militærtjenesten trådte han inn hos premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i klosteret Mönchsrot i Rot ved elven Rot (Rot an der Rot) ved Memmingen i Oberschwaben i Baden-Württemberg i Sør-Tyskland.

Anselm fikk sin utdannelse i Rot under den salige abbed Odino (1140-82). Da hertug Welf VI av Bayern i 1147 grunnla klosteret i Steingaden i distriktet Weilheim-Schongau i Bayern, ble Anselm utnevnt til dets første abbed av abbed Odino, som sendte ham dit sammen med noen andre kanniker. Anselm innlemmet klosteret i premonstratenserordenen, og under hans ledelse blomstret klosteret på grunn av brødrenes strenge livsførsel og høye lærdom.

Han døde den 11. februar 1162. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 11. februar.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:50