Den salige Odino av Rot an der Rot (d. 1182)

Minnedag: 2. januar

Den salige Odino Truchseß eller Otto (Otteno, Ottino) ble født på 1100-tallet. Han tilhørte familien til grevene av Than und Waldburg. Han trådte inn hos premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble muligens kannik i klosteret Mönchsrot i Rot ved elven Rot (Rot an der Rot) ved Memmingen i Oberschwaben i Baden-Württemberg i Sør-Tyskland.

Dette klosteret var grunnlagt i 1126 av ordensgrunnleggeren Norbert av Xanten, den senere biskop av Magdeburg, på land som han hadde fått av Hemma av Wildenburg. Klosterets første prior eller prost (ty: Propst) ble den hellige Burchard (1126-40). Under hans ledelse opplevde Schwabens første premonstratenserkloster en rask blomstring. Ryktet om munkene i Rots lærdom og gudfryktighet spredte seg raskt i landet, og stadig flere premonstratensere ba om opptakelse.

Da Burchard døde den 3. august 1140 i Rot an der Rot, ble han etterfulgt av Odino. Samtidig ble klosteret oppgradert fra et prosti til et abbedi, og han ble klosterets første abbed. Om Odino ble det sagt at han var en hellig mann og full av iver for sin orden. I hans embetstid talte klosteret Rot 200 ordensmenn og 40 ordenskvinner. Flere fyrster og adelige som tenkte på å grunnlegge premonstratenserklostre, ba Odino om å sende dem en gruppe ordensfolk. På denne måten bidro han til grunnleggelsen av abbediene Wilten, Weißenau, Steingaden, Obermarchtal, Kaiserslauter og Adelberg.

Etter 42 år som abbed døde Odino i 1182. Folket kalte ham salig og hans minnedag er 2. januar.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48