Den salige Burchard av Rot an der Rot (d. 1140)

Minnedag: 3. august

Klosteret Rot an der Rot

Den salige Burchard ble født i andre halvdel av 1000-tallet. Han trådte inn hos premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Sannsynligvis trådte han først inn i ordenens moderkloster i Prémontré. Derfra kom han til ordenens kloster Mönchsrot i Rot ved elven Rot (Rot an der Rot) ved Memmingen i Oberschwaben i Baden-Württemberg i Sør-Tyskland, som var grunnlagt i 1126 av Norbert av Xanten, den senere biskop av Magdeburg, på land som han hadde fått av Hemma av Wildenburg.

I dette klosteret ble Burchard den første prosten (tilsvarer prior). Under hans ledelse opplevde Schwabens første premonstratenserkloster en rask blomstring. Ryktet om munkene i Rots lærdom og gudfryktighet spredte seg raskt i landet, og stadig flere premonstratensere ba om opptakelse. I 1138 åpnet Burchard etter anmodning fra biskop Reginbert av Brixen det nye klosteret Wilten ved Innsbruck, som fortsatt eksisterer som premonstratenserkloster.

Burchard døde den 3. august 1140 i Rot an der Rot og ble etterfulgt av den salige Otto, kalt Odino, som ble klosterets første abbed. Om hans gravsted vet vi ingenting. Hans minnedag er dødsdagen 3. august.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54