Den hellige Antigius av Langres (700-t)

Minnedag: 14. november

Den hellige Antigius (Autige, Antidius; fr: Antège, Anthôt) levde i Frankrike på 700-tallet. Ingenting er kjent om hans liv, men han må ha vært en av de mange omreisende biskoper, chorepiscopi, som reiste rundt i Europa på den tiden uten noe eget fast bispesete og evangeliserte barbarfolkene og hedningene og grunnla kirker og bispedømmer i områdene hvor de forkynte. Flere kilder gjør ham imidlertid til biskop av Langres i Champagne.

Han døde i en landsby som i dag kalles Saint-Anthot i departementet Côte-d'Or i regionen Burgund (bispedømmet Dijon), og der ble han gravlagt. Av frykt for de ødeleggende normannerne brakte presten Aymon hans levninger til Chiney i Saône-et-Loire) og deretter til Italia, mest trolig i januar 887, da normannerne truet provinsen og byen Autun.

Antigius' legeme ble til slutt plassert i klosteret Ss Faustino e Giovita i Brescia, hvor den samme presten Aymon var abbed i 8 ½ år. I århundrenes løp har Antigius vært kalt biskop av Brescia og Toulon eller sogneprest av Mermont. Han må ikke blandes sammen med den hellige Antidius, biskop av Besançon og martyr, som minnes den 17. juni. Hans minnedag er 14. november.

av Webmaster publisert 25.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50