Den hellige Antiokus av Lyon (400-t)

Minnedag: 15. oktober

Den hellige Antiokus (Andéol) var prest i Lyon i Frankrike på slutten av 300-tallet. Da den hellige biskop Justus av Lyon i 381 sluttet seg til eneboerne i Egypt, ble Antiokus sendt for å lete ham opp og overtale ham til å vende tilbake til sitt bispesete. Men prestens anstrengelser var forgjeves, og han bestemte seg for å bli i Egypt sammen med Justus, som døde i hans armer i sitt eksil i Egypt rundt år 390. Da Antiokus vendte hjem til Lyon, ble han valgt til ny biskop etter Justus. Hans minnedag er 15. oktober.

av Webmaster publisert 24.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50