Anonyme martyrer av Antiokia (d. ~300)

Minnedag: 11. mars

Rundt år 300 ble «mange hellige martyrer (…) under Maximian lagt på rødglødende jernrister og dømt ikke til døden, men til kontinuerlig tortur», mens andre ble underkastet andre grusomme torturmetoder. Maximian var keiser Diokletians (284-305) medregent i vest, Maximian Herkules (286-305).

Det førkonsiliære Martyrologium Romanum opererer med tre grupper av anonyme martyrer i Antiokia. I tillegg til denne gruppen fra rundt 300 dreier det seg om en gruppe fra 367 og en fra 250.

av Webmaster publisert 24.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50