Anonyme martyrer av Antiokia (d. 637)

Minnedag: 6. november

I 637 «skal ti hellige martyrer ha blitt martyrdrept av sarasenerne», det vil si etter at Antiokia var erobret av araberne. (Sarasenere var middelalderens betegnelse på muslimer; det kommer antakelig av et arabisk ord som betyr «de fra øst».) Noen kilder sier at martyrenes antall var førti eller mer.

Det førkonsiliære Martyrologium Romanum opererer med tre grupper av anonyme martyrer i Antiokia. I tillegg til denne gruppen fra 367 dreier det seg om en gruppe fra rundt 300 og en fra 250.

av Webmaster publisert 24.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50