Den salige Antonius Hong Ik-man (d. 1802)

Minnedag: 20. september

61. Den salige Antonius Hong Ik-man, koreansk legmann, født på et ukjent tidspunkt på 1700-tallet i Yanggeun i Gyeonggi-do i Sør-Korea. Han ble født utenfor ekteskap i en adelsfamilie. Han bodde i Yanggeun og rundt 1790 flyttet han til Songhyeon i Seoul. Han var fetter av den salige Frans Xavier Hong Gyo-man (nr 19) som led martyrdøden i 1801, og svigerfar til Filip Hong Pil-ju (nr 50) og Antonius Yi Hyeon (nr 37) som også led martyrdøden i 1801.

Han hørte om den katolske religion i 1785, besøkte Thomas Kim Beom-u og lånte religiøse bøker fra ham. Han ble døpt av Peter Yi Seung-hun. Fra da av holdt han kontakten med kirkelige ledere og studerte den katolske doktrine, og han levde et religiøst liv med stor iver. Han ønsket å slutte med forfedreritene i samsvar med den katolske lære, men han kunne ikke gjøre det på grunn av sin familie og sine omgivelser.

I 1796 møtte Antonius Hong den salige kinesiske presten p. Jakob Zhou Wen-mo i huset til sin svigersønn Filip Hong. Han besøkte ofte p. Jakob Zhou og lærte katekismen fra ham og mottok sakramentene. Han dannet en kommunitet med nære katolske troende og hjalp til med kirkelige aktiviteter. Noen ganger inviterte han pateren til middag i sitt hjem. På den tiden tjente hans hus som møtested for de «Seks foreningene», en underorganisasjon av Myeongdohoe, en organisasjon for legfolk som p. Jakob Zhou hadde etablert.

Da Shinyu-forfølgelsen brøt ut i 1801, prøvde Antonius Hong å unnslippe til Ansan og til Yeoju. Men han ble arrestert av politiet og måtte gjennomgå harde forhør og alvorlig tortur i politiets hovedkvarter og i justisdepartementet. Dommeren forhørte ham for å tvinge ham til å røpe navnene på troende og å avsverge den katolske religion. Imidlertid tystet han ikke på noen, bortsett fra dem som allerede var arrestert. Uten frykt for døden bekjente han modig sin religion.

Det følgende er et utdrag fra hans svar til dommerne: «Selv om jeg er klar over at min synd knapt kan tilgis, Slapp jeg unna i flere måneder før jeg til slutt ble arrestert. Jeg har vært dypt besjelet av den katolske tro. Derfor har jeg ingen intensjon om å endre min mening og avsverge min religion. Jeg har ingenting annet å si, men jeg vil velge døden».

Antonius Hong, som bekjente sin tro på Gud på denne måten, ble til slutt dømt til døden. Han ble tatt med sammen med sine ledsagere utenfor Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul, hvor han ble halshogd og døde som martyr. Det var den 29. januar 1802 (den 26. desember 1801 etter månekalenderen). Han ble drept sammen med tre andre, de salige Gervasius Son Gyeong-yun (nr 57), Karl Yi Gyeong-do (nr 58) og Simon Kim Gye-wan (nr 59).

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03