Den salige Augustin Ota (~1572-1622)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Augustin Ota ble født ca 1572 på Ojika, en av Goto-øyene i Japan. Hans familie var ikke kristne og han studerte sammen med buddhistiske bonzer (munker) i et lokalt tempel. Men under et opphold i Ota i 1585 ble han omvendt av jesuittene, og ved dåpen tok han navnet Augustin. Fordi han hadde førstehånds kjennskap til buddhismen var han spesielt verdifull for misjonærene i deres evangelisering av Japan. Etter at hans kone døde, og siden han ikke hadde noen barn, brukte han all sin tid og sine krefter på å spre kristendommen. Til tross for at forfølgelsene pågikk for fullt, holdt han likevel frem med å omvende sine landsmenn til kristendommen.

Det var i denne perioden av sitt liv at han møtte den salige italienske jesuittpateren Camillus Constanzo, som var utvist fra Japan i 1614, men som kom tilbake til landet i 1621 og valgte øya Hirado i det vestlige Japan som sitt misjonsområde. Augustin sluttet seg til ham som kateket, og sammen besøkte de øyene utenfor vestkysten av Japan samt deler av fastlandet. Men deres aktive samarbeid varte bare i noen måneder. En kristen kvinne som bodde i Ikitsuki ville gjerne omvende sin hedenske mann, og da hun hørte at p. Constanzo var på øya, overtalte hun mannen til å høre ham preke. Mannen bare lot som om han var interessert, for da han fikk vite hvor presten bodde, ga han denne informasjonen til den lokale guvernøren. Politiet sporet presten til øya Uku, og både han og Augustin ble arrestert den 24. april 1622 og sendt til fengselet i Ikinoshima.

Nå når han gikk den sikre død i møte, skrev Augustin til jesuittenes provinsial i Japan og ba om å få bli opptatt i jesuittordenen (Societas Iesu - SJ). Da et bekreftende svar kom frem, aksepterte p. Constanzo Augustin som novise, og dagen før sin død avla han de tre løftene som legbror. [Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum sier at han var jesuittprest, men det stemmer ikke med jesuittenes egne opplysninger.] Etter fire måneder i fengsel ble Augustin halshogd den 10. august 1622, og hans lik ble slengt i sjøen. P. Camillus Constanzo fikk leve en måned lenger, og han ble brent levende i Tabira den 15. september 1622.

Augustin ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 33 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Augustins minnedag er 25. september. Jesuittene minnes sine medbrødre blant de salige japanske martyrene den 4. februar.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50