De hellige Apelles av Heraklion, Lucius av Laodicea og Klemens (1. årh)

Minnedag: 22. april

De hellige Apelles (Apellius) og Lucius (Lukas) beskrives i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum som «blant de første disiplene av Kristus». De identifiseres vanligvis med «Apelles, han som har stått sin prøve som kristen» (Rom 16,10) og «min landsmann Lukius» (Rom 16,21) som nevnes av den hellige apostelen Paulus. Deres minnedag er 22. april.

De står som nr. 32 (Apelles) og 45 (Lucius) på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. Apelles beskrives som biskop av Heraklion og Lucius biskop av Laodicea i Syria. Pseudo-Hippolyt plasserer i sin avhandling De LXX dicipulis Christi Apelles på 28. plass på listen og sier at han ble biskop av Smyrna.

Apelles og Lucius dupliseres i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum. I den andre oppføringen under 10. september legges et tredje navn til, Klemens.

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53