De hellige apostoliske fedre

Minnedag: 6. januar

De apostoliske fedre er en betegnelse på en gruppe hellige som var blant apostlenes disipler. De levde mellom år 60 og 150 og var tidlige kristne forfattere i det første og andre århundret. De fikk stor betydning for utviklingen av den kirkelige tradisjon. Deres skrifter kan betraktes som en fortsettelse av apostlenes skrifter og regnes som verdifulle kilder for den tidligste kirkehistorien.

De viktigste apostoliske fedre er de hellige Barnabas, pave Klemens I (Clemens Romanus), Ignatius av Antiokia, Polykarp av Smyrna, Papias av Hierapolis og Hermas av Filippopolis. Blant skriftene som tilskrives De apostoliske fedre, er Didache eller «Apostellære», den eldste kristne lærebok. Den ble trolig skrevet i Syria i det første århundret.

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:04