Den hellige Hermas av Filippopolis (1. årh)

Minnedag: 9. mai

Den hellige Hermas av Filippopolis (1. årh)

Den hellige Hermas var en romer som ble nevnt av den hellige apostelen Paulus i hans brev til romerne (Rom 16,14: «Hils Asykritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og alle brødrene som er sammen med dem.») Han led martyrdøden i det første århundret (kilden Gorys skriver at det skjedde rundt 180).

Hermas var en av De apostoliske fedre, en gruppe hellige som levde mellom år 60 og 150 og var blant apostlenes disipler. En gresk tradisjon sier at han ble biskop av Filippopolis (nå Plovdiv i Bulgaria), hovedstaden i den romerske provinsen Trakia. Han står som nr. 41 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

Hans minnedag er 9. mai, mens han i østkirken feires den 8. mars og 4. november. Han fremstilles som biskop med skulderbånd og en stabel skrifter, ofte sammen med andre disipler av Paulus.

Tradisjonen vil ha det til at Hermas var forfatteren av «Hyrden», et av de tidligste kristne verker. Men forfatteren av dette verket skal ha vært bror av den hellige pave Pius I (140-155) og må derfor ha levd senere enn Hermas.

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55