Den hellige Hermes av Salano (1. årh)

Minnedag: 6. januar

Den hellige Hermes ble nevnt av den hellige apostelen Paulus i hans brev til romerne (Rom 16,14: «Hils Asykritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og alle brødrene som er sammen med dem.») Hermes var et svært vanlig navn blant slaver.

Han skal ha vært en av Herrens 72 disipler. Han var biskop av Salano (Spalato) i Dalmatia. Han skal ha etterfulgt den hellige Titus som biskop av Dalmatia og ha lidd martyrdøden. Vi kjenner ingen minnedag. Han står som nr. 39 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. Der kalles han biskop av Dalmatia.

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:03