De hellige Filologos av Sinope og Patrobas av Pozzuoli (1. årh)

Minnedag: 4. november

De hellige Filologos (Philologus) og Patrobas (Patrobos, Patrobus, Parrobus) var romerske kristne som ble nevnt av den hellige apostelen Paulus i hans brev til romerne: «Hils Asykritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og alle brødrene som er sammen med dem. Hils Filologos og Julia, Nereus og hans søster, og Olympas og alle de hellige der» (Rom 16,14-15).

Mer vet vi ikke om dem. Filologos og Patrobas har minnedag 4. november. At Patrobas var den første biskop av Pozzuoli, er en fabrikasjon av den beryktede Dositheos. Han nevnes også som første biskop av Neapolis (Napoli). Filologos skal ha blitt vigslet til biskop av Sinope av den hellige apostelen Andreas.

De står som nr. 40 (Patrobas) og 44 (Filologos) på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. Patrobas kalles biskop av Pottole (det gamle navnet på Pozzuoli var Puteoli).

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55