Den hellige Apronia av Troyes (d. 420)

Minnedag: 15. juli

Den hellige Apronia (Evronie) ble født på 400-tallet i Trier i dagens Tyskland. Hun var søster av den hellige biskop Aprus av Toul (d. 507), og hun stammet som ham fra fornemme foreldre fra stedet Trancol (Tranquillus) i nærheten av Troyes. Hun ble tidlig oppdratt av sine foreldre til religiøse øvelser, og da hun vokste opp, hadde hun ikke noe større ønske enn å vie seg til Jesus Kristus i evig jomfruelighet. Dette ønsket gikk virkelig i oppfyllelse da hun mottok sløret som nonne fra sin brors hender.

I hennes bevarte akter som stammer fra 1525, nevnes det ikke om hun trådte inn i et kloster eller ikke. Hun døde i Troyes, angivelig rundt 420. Hennes minnedag er 15. juli.

Men hennes bror levde på slutten av 400-tallet og døde i 507, så Apronia kan ikke ha levd rundt 410 eller 420 eller ha dødd på dette tidspunktet. Det er nærliggende å tro at hun levde og døde samtidig med ham, på slutten av 400-tallet eller på begynnelsen av 500-tallet. Hun ble gravlagt i Troyes, men på 900-tallet fikk den hellige biskop Gerhard av Toul (963-94) overført hennes relikvier derfra og til Toul, hvor hennes minne ble feiret høytidelig.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Infocatho, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. juli 2006

av Webmaster publisert 27.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53