Den salige Arnold Amalrik av Narbonne (d. 1225)

Minnedag: 30. juli

Den salige Arnold Amalrik (fr: Arnaud-Amaury) ble født på 1100-tallet i Frankrike. Han ble cisterciensermunk (Ordo Cisterciensis – OCist) i ordenens moderkloster Cîteaux. Han ble abbed av Poblet i Catalonia og deretter av Grandselve og til slutt av Cîteaux (1200-1212). Som abbed av moderklosteret var han generalabbed i cistercienserordenen. Han var en energisk forkjemper for ortodoksien mot kjettere og vantro.

På slutten av mai 1204 utnevnte pave Innocent III (1198-1216) tre pavelige legater og inkvisitorer for en prekenmisjon mot albigenserne i Sør-Frankrike. De ble ledet av abbed Arnold, og de to andre var også cisterciensere, den salige Peter av Castelnau og Raoul av Fontfroide. Siden kjetteri var en forbrytelse, skulle legatene ikke bare preke, men også overlevere kjetterne til de sivile myndighetene for forvisning og beslagleggelse av eiendom. Peter av Castelnau tok denne delen av oppgaven så alvorlig at han ble fryktet og hatet i Sør-Frankrike. Likevel var myndighetene ofte nølende til å samarbeide, og de lokale prestene var svært ineffektive. Våren 1206 møttes delegatene i Montpellier for å avgjøre om de skulle gi opp misjonen.

Da fikk Cîteaux besøk av den salige biskop Diégo de Azevedo og den hellige Dominikus de Guzmán, som var på vei fra Roma. I Montpellier møtte de abbeden av Cîteaux sammen med de to munkene som hadde hatt ansvaret for misjonen i Languedoc. Cistercienserne spurte biskop Diégo om råd, og han skjønte fort hvorfor de ikke hadde lyktes. Biskopen prøvde å overbevise disse predikantene om at de bare ved eget eksempel kunne føre de frafalne tilbake til den katolske tro. Han ba cistercienserne om å følge sine motstanderes eksempel og leve et enkelt liv i fattigdom og å gi avkall på å reise rundt med hester og en stor tjenerstab og å bo på de beste vertshus. De skulle gå til fots, ikke ha noen penger og tigge mat og andre nødvendigheter. Når de på denne måten hadde vist seg verdige til å bli lyttet til, skulle de bruke overtalelser og fredelige, omhyggelig forberedte diskusjoner i stedet for formalisme, trusler og overbærenhet.

De pavelige legatene gikk med på å prøve den asketiske måten og ba Diégo om å rettlede dem. Han kvittet seg med sitt følge og beholdt bare Dominikus. Det ble holdt en rekke møter med kjetterne, og de nye misjonærene fikk en viss innflytelse på de menige medlemmene, men møtene hadde liten innvirkning på albigensernes ledere.

Det cisterciensiske generalkapitlet godkjente kampanjen, og i november 1206 ga paven Raoul tillatelse til å velge ut frivillige predikanter blant de munkene som var ivrige etter å slutte seg til misjonen. Biskop Diégo reiste til Spania og overlot ledelsen av arbeidet til Dominikus. Like etter kom tolv cisterciensiske prester og noen munker under abbed Arnold, som tok ledelsen av kampanjen, som imidlertid ikke hadde noen suksess. Før året var omme hadde de fleste cistercienserne trukket seg tilbake og overlatt til Dominikus og noen få andre å fortsette misjonen.

Raoul av Fontfroide døde i 1207, og den 15. januar 1208 ble Peter de Castelnau drept i Saint-Gilles ved Rhône. Morderen skal ha vært en tjener av den albigensiske grev Raimund av Toulouse, og mordet skal ha skjedd på grevens ordre. Det fantes imidlertid ingen bevis, og noen rettssak ble aldri holdt.

Men den rasende pave Innocent III beordret militær makt satt inn mot albigenserne og deres fører, grev Raimund, og i juli 1209 erklærte han hellig krig eller kjetterkorstog mot dem etter å ha erklært katarene som satanister. Bullen ga avlat til alle som deltok i korstoget og erklærte at kjetternes landeiendommer kunne erobres. Dette tiltrakk seg riddere fra alle kanter som var ivrige etter å få mer land.

En av disse ridderne var Simon IV de Montfort l'Amaury (1165-1218), de iure jarl av Leicester, som ble fratatt sin onkels eiendommer i Leicester i 1207 av kong Johan uten Land av England (1199-1216). Pavens tilbud om land fikk ham til å dra sørover sammen med mange andre riddere fra nord.

Paven utnevnte sin legat Arnold til åndelig leder for korstoget og Simon de Montford til militær leder. Deres fanatisme gjorde korstoget i sin blodige brutalitet til et av de dystreste kapitler i den vestlige kirkehistorien.

Arnold ledet hæren i beleiringen og slaget ved Béziers den 22. juli 1209. Da han ble spurt av korsfarerne hva de skulle gjøre med innbyggerne i Béziers, som var en blanding av katolikker og katarer, skal han ha uttalt de ofte siterte ord «Tuez-les tous; Dieu reconnaitra les siens.» (Drep dem alle, for Herren vil gjenkjenne sine). Det er omstridt om dette sitatet er ekte, for ingen samtidige historikere nevner det – det opptrer første gang seksti år senere. 20.000 menn, kvinner og barn skal ha blitt drept i denne massakren.

Katarene under grev Raimund reagerte med tilsvarende midler. Toulouse ble beleiret i 1211 mens Dominikus var der sammen med Simon de Montfort, og byen falt i 1214. Den fem år lange blodige borgerkrigen var preget av vold og villskap, med en total ødeleggelse av vakre byer i Sør-Frankrike og massakrer på befolkningen som resultat. Kjetterne ble mer eller mindre utryddet gjennom blodig krigføring i årene 1209-29. Dominikus hadde ikke noen skyld i dette, for han og hans få ledsagere fortsatte sin oppgave med å tale til albigensernes hjerte og sinn der dette var mulig. Han ble en nær venn av Simon de Montfort, som ga midler til predikantene og grunnleggelsen i Prouille.

Da det formelle korstoget var over, prøvde Arnold å finne en høyere fransk adelsmann til å holde territoriet, men ingen ønsket dette oppdraget. Til slutt ga Arnold ordre i pavens navn til Simon de Montfort om å ta på seg den umulige jobben.

Arnold klarte å få avsatt Raimund av Toulouse i 1211, og han avsatte også flere biskoper, blant dem Berengar av Narbonne. Han ble selv valgt til ny erkebiskop av Narbonne den 12. mars 1212, og samme år deltok han i gjenerobringen fra maurerne og seieren i slaget ved Las Navas de Tolosa den 16. juli. Han ble også hertug av Narbonne, og i den egenskap kom han ofte i konflikt med greven av Toulouse.

Han forble nidkjær, også mot pretensjonene til Simon de Montfort, som han ekskommuniserte i februar 1216. Han ble anklaget for å gå for langt, men han hadde ry for et integrert liv og en brennende apostolisk iver. Pave Innocent III sendte ham en bok med egne prekener.

Arnold døde i klosteret Fontfroide den 26. eller 29. september 1225. Hans legeme ble overført til Cîteaux, hvor det ble bygd et mausoleum for ham. Han minnes den 30. juli i menologiene til Henriquez og Bucelino. Det er slett ikke alle som mener at han fortjener tittelen salig.

av Webmaster publisert 05.08.2006, sist endret 02.10.2017 - 22:34