Den hellige Arduin av Ceprano (1000-t)

Minnedag: 7. oktober

Den hellige Arduin av Ceprano (1000-t)

Den hellige Arduin (lat: Arduinus; it: Arduino) har vi få historiske fakta om. Vi vet med sikkerhet at han levde på 1000-tallet, på tiden for Det første korstog (1096-99). Trolig var han en pilegrim eller en utenlandsk, kanskje engelsk korsfarer, som døde i den lille byen Ceprano i provinsen Frosinone i regionen Lazio i Midt-Italia og senere ble æret der som takk for spesielle mirakler som ble tilskrevet ham.

En tradisjon sier at han tilhørte gruppen til den hellige Gerhard av Gallinaro, fire pilegrimer som var på vei til Det hellige Land, men døde som martyrer i Gallinaro i Sør-Italia rundt 639 (?). Tradisjonen sier videre at Arduin i likhet med Gerhard var av engelsk opprinnelse og skal ha blitt omvendt av den hellige Augustin, den første erkebiskop av Canterbury. Kanskje han er identisk med den hellige Arduin av Trepino, som skal ha vært en av fire engelske pilegrimer som døde i Sør-Italia på 600-tallet.

Men hvis dette stemmer, ville hans livshistorie måtte flyttes tilbake mange århundrer, og dette synes ikke mulig. Arduin æres i kirken Santa Maria Maggiore i Ceprano. Hans kult var dyp og oppriktig, og den ble approbert i 1531 av pave Klemens VII (1523-34). Hans minnedag er 7. oktober.

av Webmaster publisert 27.12.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:53