Den hellige Agricola av Reims (500-t)

Minnedag: 20. oktober

Den hellige Agricola (Agricolus; fr: Agricol) var nevø av den store hellige erkebiskop Remigius av Reims. Han arvet enorme vinmarker fra sin rike onkel, og inntektene fra disse brukte han på de fattige. Han hjalp den hellige Lupus med evangeliseringen av området rundt Soissons. På grunn av sitt eksemplariske liv ble han erklært hellig av folket. Hans minnedag er 20. oktober.

av Webmaster publisert 15.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:53