Den hellige Arkippos av Kolossae (1. årh)

Minnedag: 20. mars

De hellige Filemon, Appia og Arkippos (1. årh)

Den hellige Arkippos (lat: Archippus) ble formant av den hellige apostelen Paulus i brevet til kolosserne: «Si til Arkippos: 'Skjøtt den oppgave du har fått i Herrens tjeneste, og røkt den fullt ut!'» (Kol 4,17). Paulus kaller ham også «vår stridskamerat» (Filem 1,2). Han regnes tradisjonelt som den første biskop av Kolossae (Colossae, Kolossai). Hans minnedag er 20. mars, men 19. februar nevnes også.

Tradisjonen vil ha det til at Arkippos var sønn av de hellige Filemon og Appia. Han tok ansvaret for Kirken i Kolossae. Tradisjonen hevder at han ble arrestert. Da han nektet å ofre til gudinnen Artemis, var det han som ble kledd naken og ofret til skjønnhetens gudinne. Etter å ha blitt pisket ble han kastet i en dynge til livet, ble overgitt til barna, som for å more seg stakk ham med nåler før de steinet ham. Slik møtte han martyrdøden.

Han står som nr. 21 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. I noen versjoner er hans navn byttet ut med andre navn.

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53