Den hellige Agofred av La-Croix ( -738)

Minnedag: 21. juni

Den hellige Agofred (Agofredus; fr: Aifroy) ble født på 600-tallet i en kristen familie ved Évreux i Normandie i Frankrike. Han var bror av den hellige Leofred (Leufred; Leutfrid; fr: Leufroy, Leffroi), som rundt 690 grunnla benediktinerklosteret (Ordo Sancti Benedicti – OSB) Det hellige Kors tre kilometer utenfor Évreux. Det hadde opprinnelig navnet La-Croix-Saint-Ouen, men etter Leofreds død fikk det navnet La-Croix-Saint-Leufroy etter ham.

Da Leofred døde rundt 738, etterfulgte Agofred ham som abbed for La-Croix. Men han døde like etter. Hans minnedag er 21. juni, samme dag som sin bror.

av Webmaster publisert 16.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53