Den salige Adam Sasbout (~1516-1553)

Minnedag: 21. mars

Kopperstikk portrett av Adam Sasbout (1610)Den salige Adam Sasbout (også Sasbold) ble født rundt 1516 i Delft i det nåværende Nederland. Den gangen tilhørte landet De habsburgske Nederlandene (1482-1556), som gikk over til det habsburgerske Spania etter at keiser Karl V abdiserte i 1556. Da deler av Nederlandene rev seg løs for å danne den selvstendige Nederlandske republikk i 1581, ble resten av området under spansk herredømme (1581-1714).

På et ukjent tidspunkt trådte Adam inn hos fransiskanerne (Ordo Fratrum Minorum – OFM) med ordensnavnet Vosmar. Han ble teologiprofessor ved universitetet i Leuven/Louvain (Löwen), hvor han fremfor alt ble kjent som en briljant ekseget og predikant. Blant hans studenter var blant andre Daniel Arendonk, en av de senere Martyrene av Alkmaar (d. 1572; fest 24 juni), som det ble åpnet en informativprosess for i bispedømmet Haarlem den 10. januar 1931, men som aldri ble avsluttet. En annen elev var den hellige Nikolas Pieck, en av de nitten Martyrene av Gorkum (d. 1572; fest 9 juli).

Adam Sasbout døde i hellighets ry den 21. mars 1553, 37 år gammel. Han er kjent som «ærverdig», men noen ganger kalles han «salig». Hans minnedag er dødsdagen 21. mars, men 4. oktober og 20. juni nevnes også. En kilde sier at han drev en fremragende misjonsvirksomhet i Holland, Friesland, Sverige og Norge, og for dette ble han utnevnt til erkebiskop av Filippi i. p. (in pectore), og han står i Huebers Menologium. Han oversatte Iliaden fra gresk til latin og kunne Vergils Æneiden utenat,

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. juni 2015

av Per Einar Odden publisert 25.06.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:05