Den hellige Ascelina av Boulancourt (1140-1195)

Minnedag: 23. august

Den hellige Ascelina (fr: Asceline) ble født i 1140 (noen kilder sier 1121) i det nordlige Frankrike. Hun skal ha vært datter av den salige Emelina av Longeville (1115-1178), noe som i så fall gjorde henne til en nær slektning (kusine?) av den hellige Bernhard av Clairvaux (ca 1090-1153).

Den vanligste versjonen av moren Emelinas historie sier at hun hele livet levde som legsøster hos cistercienserne (Ordo Cisterciensis – OCist) i klosteret Boulancourt (Monasterium Bullencuriense) i Longeville i departementet Haute-Marne i regionen Champagne-Ardenne i Nord-Frankrike. Men den andre versjonen av historien forteller at Emelina giftet seg og fikk datteren Ascelina, og at hennes mann døde da datteren var fem år gammel. Moren oppdro henne til gudsfrykt, og de to førte et gudhengivent liv i deres hjem. Men i 1149 trådte de inn i klosteret Polongey (Polengerum), hvor Emelina døde i 1178.

Ascelina trådte inn i klosteret Boulancourt i Champagne i Haute-Marne og ble senere klosterets abbedisse. og var en tidlig cisterciensisk (Ordo Cisterciensis – OCist) mystiker. Etter at Ascelina i mange år hadde vært et forbilde for sine medsøstre gjennom sine dyder, på slutten også som priorinne, fikk hun vite av Herren at hun ville komme til å dø ett år senere. Det skjedde også på pinsedag den 18. mai 1195. Hennes minnedag er 23. august.

Etter at klosteret Polongey var blitt ødelagt, ble levningene av Ascelina og hennes mor overført til klosterkirken i det nærliggende cistercienserklosteret Boulancourt, hvor Ascelina alltid ble høyt æret. Hennes minnedag var dødsdagen 18. mai, men bollandistene plasserer henne under 23. august, uten å angi noen grunn.

Det heter også at Ascelina brakte fra Köln hodene av de hellige Fides, Spes og Caritas («Tro, Håp og Kjærlighet») til sitt kloster.

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, Infocatho, en.wikipedia.org, zeno.org, celt-saints, nominis.cef.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. august 2006

av Webmaster publisert 06.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53