Den hellige Athenogenes av Sebasteia ( -~305)

Minnedag: 16. juli

Den hellige Athenogenes av Sebasteia ( -~305)

Den hellige Athenogenes var en armensk biskop på 200-tallet. I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum var han oppført to ganger. Den ene oppføringen, under 18. januar, beskrev ham som «en gammel teolog», som før han ble henrettet på bålet «sang en gledeshymne som han etterlot nedskrevet til sine disipler».

Den andre oppføringen var under 16. juli, og den sa at han døde i Sebasteia i Armenia (i dag Sivas i tyrkisk Anatolia) sammen med ti disipler i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). Siden denne forfølgelsen startet først i 303, må altså Athenogenes ha blitt drept mellom 303 og 305. Han var trolig en chorepiscopus, det vil si uten noe fast bispesete. Hans navn nevnes i gamle syriske martyrologiet og i den hellige Hieronymus' martyrologium, noe som viser at det eksisterte en tidlig kult.

I sin avhandling om Den hellige Ånd priste den hellige Basilios den Store Athenogenes' hymne Phos hilaron, som hadde uttrykt biskopens tro på Den Hellige Ånds sanne guddom, og han skrev at han ble brent levende. Andre kilder sier at han ble drept av et hogg fra et sverd. Den hellige Gregor Opplyseren, som døde rundt 330, skal ha etablert en festdag i den armenske Kirken til ære for Athenogenes og Johannes Døperen og ha bygd en kirke til deres ære i Achtichat på ruinene av et hedensk tempel, og i Bagavan, hvor deres festdag erstattet en hedensk fest.

Athenogenes ble også æret i Egypt og Konstantinopel. Hans minnedag er 16. juli og hans navn står i Martyrologium Romanum. Hymnen Phos hilaron synges i vesper i den bysantinske liturgien.

av Webmaster publisert 08.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53