Den salige Audentia av Vienne (400-t)

Minnedag: 5. februar

Den salige Audentia levde på 400-tallet i Gallia, nå Frankrike. Vi kjenner ikke noe til hennes bakgrunn, bare at hun var en adelskvinne og giftet seg med den hellige gallo-romanske senatoren Hesychius i Vienne. De fikk fire barn, blant annet to sønner som begge ble biskoper, de hellige Apollinaris av Valence (ca 492-ca 520) og Avitus av Vienne (490-518). De vokste opp i en familieatmosfære hvor dyd og kultur hadde funnet en lykkelig allianse.

Etter fødselen av deres fjerde barn, datteren Fuscina, avla Hesychius og Audentia gjensidig løfte om avholdenhet. Da Fuscina var tolv år gammel, viet Hesychius seg til Gud i klosterlivet. Da den hellige biskop Mamertus av Vienne (ca 461-77) i Dauphiné i Burgund døde rundt 477, ble Hesychius valgt til den tyvende biskop av Vienne (ca 475-90).

Vi vet ikke når Audentia døde, kanskje like før mannen gikk i kloster. Slektsforskningsnettstedet MyHeritage kaller henne Audentia av Vienne (født Probianus) og oppgir hennes levetid fra 415 til 462, uten at noen kilde oppgis. Hun æres ifølge Migne som salig, og hennes minnedag er 5. februar, samme dag som sin sønn Avitus.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. februar 2016

av Per Einar Odden publisert 09.02.2016, sist endret 09.02.2016 - 17:51