Den hellige Amandus av Worms (600-t)

Minnedag: 26. oktober

Den hellige Amandus levde på 600-tallet og var en yndling av den frankiske merovingerkongen Dagobert I (628-39). Derfor fikk han rundt 635 embetet som biskop av Worms i Tyskland. Hans relikvier kom tidlig til Salzburg, men det er muligheter for en forveksling med relikviene til den hellige Amandus av Belgia (av Maastricht).

Hans minnedag er 26. oktober, samme dag som den hellige Amandus av Strasbourg, men 6. februar nevnes også – det er også minnedagen til Amandus av Belgia. Han fremstilles som biskop med mitra og stav. Hvis han fremstilles med slange som attributt, er det snakk om Amandus av Belgia.

av Webmaster publisert 19.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53