Den hellige Barbara Han A-gi (1792-1839)

Minnedag: 20. september

En av de 103 Korea-martyrene.

11. Den hellige Barbara Han A-gi ble født i 1792 i Gwangcheon i Seoul. Hennes mor var katolikk, så hun hadde hørt om Jesus helt fra barndommen. På grunn av morens eksempel og undervisning fikk hun en dypt rotfestet tro, men da hun giftet seg med en ikke-troende, ga hun opp å praktisere den. En dag kom hennes mor for å treffe sin gifte datter, som var en konstant kilde til bekymring, og møtte den hellige Magdalena Kim Eob-i utenfor huset. Ettersom de var katolikker, kjente de hverandre, og Barbaras mor grep tak i Magdalena og sa at det var Guds vilje at de hadde møttes, og hun ba henne bli med inn og snakke med datteren, for hun sa at det var mer sannsynlig at hun ville høre på Magdalena enn på sin mor. Magdalena sa at hun faktisk hadde ventet på en slik mulighet.

Barbaras mor og Magdalena tryglet Barbara om å vende om, og det var et nådens øyeblikk for Barbara. Hun angret dypt sine tidligere synder, og fra da av arbeidet hun hardt for å lære og praktisere Kirkens doktrine og praktiserte de kristne dyder beundringsverdig. Barbara var tretti år gammel da hun på tragisk vis mistet mannen og tre barn. Men selv midt i denne ulykken svekket ikke hennes tro seg. Hun vendte tilbake til foreldrenes hus, og hun underviste katekumener og døpte nabobarn som var i livsfare. Hun ga syndere råd om å omvende seg, og hun levde kyskt og selvfornektende.

nullBarbara ble arrestert i september 1836 sammen med de hellige Magdalena Kim Eob-i og Agathe Kim A-gi. Det er ikke kjent om Agathe ble arrestert i sitt hjem eller sammen med de to andre, de ble i alle fall tatt i forvaring på samme dag. I fengselet befant de seg i selskap med flere andre katolikker. De var Damian Nam Myeong-hyeok, anklaget for å ha gjemt biskopens messeklær, Peter Gweon Deug-in, anklaget for å fremstille og selge krusifikser og hellige bilder, Anna Pak A-gi, som forble i fengsel til tross for apostasien til hennes mann og barn, samt Peter Yi Ho-yong og Peters søster Agathe Yi So-sa.

Den første som ble avhørt, var Anna Pak A-gi, men til tross for torturen forble hun ubøyelig. Den neste var Barbara Han A-gi. Hun var ikke mindre tapper enn Anna Pak A-gi, og hele hennes kropp var skadet og blodig da de var ferdig med henne. Mens Barbara Han A-gi gjennomgikk tortur, vitnet Magdalena Kim Eob-i om sin tro ved å forklare katolsk doktrine for politikommisjonæren. Deretter ble Agathe Kim A-gi innkalt. Hun sa at hun ikke kjente noe annet enn Jesus og Maria, men at hun heller ville dø enn å avvise dem. Til tross for torturen kunne ikke Agathe overtales til å skifte mening.

Da fikk politikommisjonæren dem flyttet til fengsel. Da de andre katolske fangene så Agathe Kim A-gi komme, hilste de henne muntert: «Her kommer Agathe som ikke kjenner annet enn Jesus og Maria» og gratulerte henne for hennes tapperhet. Ettersom hun ikke klarte å lære seg doktrine og bønner, hadde Agathe Kim A-gi ennå ikke blitt døpt. Hun var den første som ble døpt i fengsel under forfølgelsene. Dåpen ga henne ny styrke, og med den fortsatte hun å gjennomlide grusom tortur og straff.

Etter alle undersøkelser og rettssaker ble det avsagt dødsdommer mot Damian Nam Myeong-hyeok, Peter Gweon Deug-in og Anna Pak A-gi den 11. mai 1839. Dagen etter ble også Augustin Yi Gwang-heon og Lucia Pak Heui-sun dømt til døden. Det trengtes enda tre dager med diskusjoner før Magdalena Kim Eob-i, Barbara Han A-gi og Agathe Kim A-gi fikk sin dom for å tro på katolisismen og for å nekte å gi opp den troen.

De første henrettelsene i 1839 fant sted fredag den 24. mai utenfor Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul. Ni personer led martyrdøden, tre menn: de hellige Damian Nam Myeong-hyeok, Augustin Yi Gwang-heon og Peter Gweon Deug-in, og seks kvinner: Agathe Kim A-gi, Magdalena Kim Eob-i, Barbara Han A-gi, Anna Pak A-gi, Agathe Yi So-sa og Lucia Pak Heui-sun.

Oksekjerrer hvor det var reist kors høyere enn et menneske, ble ført til fengselet. Vaktene brakte ut fangene og bandt dem til korsene etter armer og hår. En fotstøtte ble satt under deres føtter før det ble gitt signal om å kjøre. Da de kom til den bratte høyden hvor Den lille vestporten (Seosomun) ligger, trakk vaktene plutselig bort fotstøttene og driverne fikk oksene til å løpe nedover den steinete veien. Kjerrene kastet på seg og forårsaket store smerter for fangene, som hang på korsene etter armer og hår. Retterstedet var ved foten av høyden. Vaktene tok fangene ned fra korsene og rev av deres klær. Bødlene bandt deres hår til trebjelken og fortsatte med å hogge hodene av alle ni. Det skjedde klokken tre om ettermiddagen. I samsvar med loven ble likene liggende på retterstedet i tre dager.

I rettsprotokollen fra den tiden står det skrevet: «Den 12. april ble Augustin Yi Gwang-heon, Peter Gweon Deug-in og andre, ingen av dem kriminelle, henrettet for å følge den falske religion». Den hellige biskop Laurentius Imbert forteller at katolikkene med vanskeligheter berget likene ved daggry den 27. april og gravla dem på et sted biskopen hadde gjort klar.

Barbara var blant de 79 som døde i forfølgelsene mellom 1839 og 1846 som ble saligkåret den 5. juli 1925 av pave Pius XI (1922-39). 24 martyrer som døde mellom 1861 og 1867, ble saligkåret i 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:53