Den hellige Augustin Yi Gwang-heon (1787-1839)

Minnedag: 20. september

nullEn av de 103 Korea-martyrene.

14. Den hellige Augustin Yi Gwang-heon [Kwang-hŏn] ble født i 1787 i Gwangju i Kyonggi i Korea. Han kom fra den aristokratiske klanen Gwangju Yi, som hadde mange martyrer i forfølgelsen i 1801. Han var gift med den hellige Barbara Gweon Heui, som ble halshogd den 3. september 1839, og han var far til den hellige Agathe Yi, som ble kvalt i fengselet i Seoul den 9. januar 1840 sammen med sin lillebror Damian. Augustins yngre bror, den hellige Johannes Baptist Yi Gwang-nyeol, ble halshogd den 20. juli 1839.

Augustin var ekstremt intelligent og dyktig, men i sin ungdom manglet han selvbeherskelse og falt ut i et løsaktig liv. Dette var rundt 1800, da kong Jeongjo (1776-1800) døde og ble etterfulgt av den elleveårige Sunjo (1800-34). Dette herskerskiftet hadde politiske implikasjoner, ettersom makten svingte fra en fraksjon til en annen. Den unge Kirken ble innblandet i disputtene, og resultatet var forfølgelsen i 1801. Den katolske kirke ble ved dekret erklært å være en vranglære og ble forbudt i riket med intensjon om å utrydde den fullstendig. Slik begynte forfølgelsen, og martyrblodet fløt.

Da Augustin Yi Gwang-heon fylte tretti år, hadde han allerede vært gift med Barbara Gweon Heui i flere år, men hans vane med et løsaktig liv hadde ikke endret seg. En dag møtte han uventet en katolsk troende, og av ham fikk ham høre om Kirken. Dette var første gang han hadde reflektert over at det fantes en Herre over alle ting i himmel og på jord, at denne Herren var allvitende og allmektig i tillegg til å være far for alle mennesker, og når mennesker dør, blir legemet redusert til støv, men sjelen forblir levende. Det å høre disse og lignende sannheter fikk Augustin til å føle at han hadde blitt født igjen inn i en annen verden. Han forsto at hans liv frem til da ikke hadde vært mye bedre enn en vilt dyr. Han angret dypt alle sine tidligere synder og håpet å etterligne den hellige Augustin av Hippo, som i sin ungdom levde et utsvevende liv. Yi Gwang-heon valgte det kristne navnet Augustin og ble døpt.

Hele hans livsstil endret seg. Han sluttet å drikke vin og forlot knapt sitt hus, hvor han tilbrakte mye tid med å meditere alene. En dag tilkalte han hustruen og sin yngre bror og fortalte at han noe tidligere hadde hørt om Den katolske kirke. Myndighetene har fordømt den som vranglære, men ut fra hans forståelse får den alt annet til å virke ubrukelig. Akkurat som det er en sol og en måne er det også en sann Gud. Deretter sa han at i stedet for å tro på egen hånd, ville det være bedre om hans hustru og bror også trodde med ham. Både hustruen og broren hadde hørt om Den katolske kirke og gikk med på å slutte seg til ham. Hans hus ble brukt som samlingssted for katolikker, og han ble kateket. Sammen med hustruen Barbara satte han alle krefter inn for å bringe ikke-troende inn i Kirken, besøke de syke og ta seg av deres katolske kommunitet.

I mellomtiden økte det politiske presset. Forfølgelsesstormen brøt ut på søndag etter påske, den 7. april 1839. Den kvelden omringet politiet plutselig et herberge overfor det huset hvor misjonærene normalt bodde. Mange katolikker som hadde bodd på herberget, ble tatt i varetekt. Blant dem var en kvinne som var gift med en katekumen og dermed visste om mange av katolikkene. Da denne ektemannen hørte om hustruens arrestasjon, skyndte han seg til politistasjonen og krevde at hun ble løslatt. Hustruen nektet imidlertid å fornekte sin tro, og den rasende mannen avslørte alt han visste om Kirken, inkludert navnene på 53 katolikker. Med denne informasjonen arrangerte politiet to raid dagen etter, den 8. april. Et var til huset til den hellige Damian Nam Myeong-hyeok, og det andre var til Augustins hus. Den natten ble han og hustruen arrestert sammen med den syttenårige datteren Agathe Yi, deres to unge sønner og andre.

Fengslet var fullpakket med menn i en celle, kvinner i en andre og barn i en tredje. Da Augustins åtteårige sønn gråtende ropte at han ville være hos foreldrene, slo en av vaktene ham. Barbara irettesatte vakten, men Augustin ba henne om å være tålmodig og sa at de alle var offerlam for Gud, og at de ikke måtte gå glipp av denne anledningen. Etter det underkastet Barbara seg ydmykt alt som ble gjort mot henne og regnet det som nådegaver fra Gud.

Avhørene begynte dagen etter, og Augustin ble kalt inn først. Han fikk vite at han med ett ord kunne avsverge Gud, og da ville hustruen, barna og broren gå fri og han ville få all sin eiendom tilbake. Men han svarte at det viktigste i hans liv var troen, og selv om han mistet alt annet, kunne han ikke svikte Gud. Augustin betraktet smerte som å gå veien til Golgata sammen med Jesus og dele hans lidelser. Da Barbara og datteren Agathe ble avhørt, ga de samme svar, og kommissæren ble svært sint. Augustin ble slått og torturert inntil hele kroppen var redusert til en blodig masse.

Etter alle undersøkelser og rettssaker ble det avsagt dødsdommer mot Damian Nam Myeong-hyeok, Peter Gweon Deug-in og Anna Pak A-gi den 11. mai 1839. Dagen etter ble også Augustin Yi Gwang-heon og Lucia Pak Heui-sun også dømt til døden. Det trengtes enda tre dager med diskusjoner før Magdalena Kim Eob-i, Barbara Han A-gi og Agathe Kim A-gi fikk sin dom for å tro på katolisismen og for å nekte å gi opp den troen.

De første henrettelsene i 1839 fant sted fredag den 24. mai utenfor Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul. Ni personer led martyrdøden, tre menn: de hellige Damian Nam Myeong-hyeok, Augustin Yi Gwang-heon og Peter Gweon Deug-in, og seks kvinner: Agathe Kim A-gi, Magdalena Kim Eob-i, Barbara Han A-gi, Anna Pak A-gi, Agathe Yi So-sa og Lucia Pak Heui-sun.

nullOksekjerrer hvor det var reist kors høyere enn et menneske, ble ført til fengselet. Vaktene brakte ut fangene og bandt dem til korsene etter armer og hår. En fotstøtte ble satt under deres føtter før det ble gitt signal om å kjøre. Da de kom til den bratte høyden hvor Den lille vestporten (Seosomun) ligger, trakk vaktene plutselig bort fotstøttene og driverne fikk oksene til å løpe nedover den steinete veien. Kjerrene kastet på seg og forårsaket store smerter for fangene, som hang på korsene etter armer og hår. Retterstedet var ved foten av høyden. Vaktene tok fangene ned fra korsene og rev av deres klær. Bødlene bandt deres hår til trebjelken og fortsatte med å hogge hodene av alle ni. Det skjedde klokken tre om ettermiddagen. I samsvar med loven ble likene liggende på retterstedet i tre dager.

I rettsprotokollen fra den tiden står det skrevet: «Den 12. april ble Augustin Yi Gwang-heon, Peter Gweon Deug-in og andre, ingen av dem kriminelle, henrettet for å følge den falske religion». Den hellige biskop Laurentius Imbert forteller at katolikkene med vanskeligheter berget likene ved daggry den 27. april og gravla dem på et sted biskopen hadde gjort klar. Augustin var 53 år gammel.

Den 20. juli ble Augustins yngre bror, den hellige Johannes Baptist Yi Gwang-nyeol, brakt ut sammen med syv andre katolikker og halshogd utenfor Den lille vestporten (Seosomun). Han var 45 år gammel. Den 3. september ble Barbara Gweon Heui halshogd sammen med fem andre katolske kvinner. Den 9. januar 1840 ble deres datter Agathe Yi og Teresa Kim brakt til en spesialcelle av forhørslederne, og der ble de kvalt. På denne måten vant fire medlemmer av Augustins familie martyrkronen.

Augustin var blant de 79 som døde i forfølgelsene mellom 1839 og 1846 som ble saligkåret den 5. juli 1925 av pave Pius XI (1922-39). 24 martyrer som døde mellom 1861 og 1867, ble saligkåret i 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, santiebeati.it, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50