Den hellige Agathe Kim A-gi (1787-1839)

Minnedag: 20. september

13. Den hellige Agathe Kim A-gi [Agi] ble født i 1787 i Gangcheon i Seoul i Sør-Korea. Hun ble født og oppvokst i en familie som ikke hadde noen forbindelser med Den katolske kirke. Hun giftet seg også inn i en slik familie. På den tiden ble katolsk lære betraktet som kjetteri etter hendelsen i 1791, da den salige Paulus Yun Ji-chung oppga forfedrekulten og brente sine åndetavler. Det var bare et tidsspørsmål før forfølgelsene brøt ut – det skjedde i 1801. Agathe og hennes mann hadde ingen anledning til å lære katolsk doktrine, og da de visste farene som var involvert, viste de heller ingen trang til å gjøre det. De holdt seg til konfusianismen.

Men en dag kom Agathes eldre søster på besøk, og hun var en hengiven katolikk. I dagligstuen i Agathes hus var det en stor riskasse og over den hang åndetavlene. Det var også et merkelig bilde på veggen. Agathes søster betraktet disse som toppen av ondskap. Da anledningen bød seg, sa hun til søsteren at hun måtte kvitte seg med denne ubrukelige overtroen. Agathe skyldte på at mannen hennes trodde på dem, men søsteren sa at det bare er én som hersker over hele verden.

nullEtter å ha hørt på søsteren, opplevde Agathe en sterk lengsel. Hun var enig i søsterens argumentasjon, men hun kunne ikke ignorere realiteten i sine egne omgivelser. Hun var en kvinne som inntil da hadde bodd i et hus som ikke hadde noen forbindelser med Kirken. Men hun bestemte seg for villig å lide uansett hvilke vanskeligheter som kom i hennes vei på grunn av hennes beslutning om å handle riktig ved å følge Guds sannhet.

Agathe begynte studiet av katolsk lære sent, men straks hun begynte, vokste hun raskt i glød. Det virker ikke som hun var spesielt gløgg, for uansett hvor hardt hun forsøkte, klarte hun ikke å lære morgenbønnen og kveldsbønnen utenat. Til slutt ble hun kjent som den kvinnen som ikke kunne noe annet enn «Jesus, Maria».

Agathe ble arrestert i september 1836 sammen med de hellige Barbara Han A-gi og Magdalena Kim Eob-i. Det er ikke kjent om Agathe ble arrestert i sitt hjem eller sammen med de to andre, de ble i alle fall tatt i forvaring på samme dag. I fengselet befant de seg i selskap med flere andre katolikker. De var Damian Nam Myeong-hyeok, anklaget for å ha gjemt biskopens messeklær, Peter Gweon Deug-in, anklaget for å fremstille og selge krusifikser og hellige bilder, Anna Pak A-gi, som forble i fengsel til tross for apostasien til hennes mann og barn, samt Peter Yi Ho-yong og Peters søster Agathe Yi So-sa.

Den første som ble avhørt, var Anna Pak A-gi, men til tross for torturen forble hun ubøyelig. Den neste var Barbara Han A-gi. Hun var ikke mindre tapper enn Anna Pak A-gi, og hele hennes kropp var i uorden og blodig da de var ferdig med henne. Mens Barbara Han A-gi gjennomgikk tortur, vitnet Magdalena Kim Eob-i om sin tro ved å forklare katolsk doktrine for politikommisjonæren. Deretter ble Agathe Kim A-gi innkalt. Hun sa at hun ikke kjente noe annet enn Jesus og Maria, men at hun heller ville dø enn å avvise dem. Til tross for torturen kunne ikke Agathe overtales til å skifte mening.

Da fikk politikommisjonæren dem flyttet til fengsel. Da de andre katolske fangene så Agathe Kim A-gi komme, hilste de henne muntert: «Her kommer Agathe som ikke kjenner annet enn Jesus og Maria» og gratulerte henne for hennes tapperhet. Ettersom hun ikke klarte å lære seg doktrine og bønner, hadde Agathe Kim A-gi ennå ikke blitt døpt. Hun var den første som ble døpt i fengsel under forfølgelsene. Dåpen ga henne ny styrke, og med den fortsatte hun å gjennomlide grusom tortur og straff.

Etter alle undersøkelser og rettssaker ble det avsagt dødsdommer mot Damian Nam Myeong-hyeok, Peter Gweon Deug-in og Anna Pak A-gi den 11. mai 1839. Dagen etter ble også Augustin Yi Gwang-heon og Lucia Pak Heui-sun også dømt til døden. Det trengtes enda tre dager med diskusjoner før Magdalena Kim Eob-i, Barbara Han A-gi og Agathe Kim A-gi fikk sin dom for å tro på katolisismen og for å nekte å gi opp den troen.

De første henrettelsene i 1839 fant sted fredag den 24. mai utenfor Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul. Ni personer led martyrdøden, tre menn: de hellige Damian Nam Myeong-hyeok, Augustin Yi Gwang-heon og Peter Gweon Deug-in, og seks kvinner: Agathe Kim A-gi, Magdalena Kim Eob-i, Barbara Han A-gi, Anna Pak A-gi, Agathe Yi So-sa og Lucia Pak Heui-sun.

Oksekjerrer hvor det var reist kors høyere enn et menneske, ble ført til fengselet. Vaktene brakte ut fangene og bandt dem til korsene etter armer og hår. En fotstøtte ble satt under deres føtter før det ble gitt signal om å kjøre. Da de kom til den bratte høyden hvor Den lille vestporten (Seosomun) ligger, trakk vaktene plutselig bort fotstøttene og driverne fikk oksene til å løpe nedover den steinete veien. Kjerrene kastet på seg og forårsaket store smerter for fangene, som hang på korsene etter armer og hår. Retterstedet var ved foten av høyden. Vaktene tok fangene ned fra korsene og rev av deres klær. Bødlene bandt deres hår til trebjelken og fortsatte med å hogge hodene av alle ni. Det skjedde klokken tre om ettermiddagen. I samsvar med loven ble likene liggende på retterstedet i tre dager.

I rettsprotokollen fra den tiden står det skrevet: «Den 12. april ble Augustin Yi Gwang-heon, Peter Gweon Deug-in og andre, ingen av dem kriminelle, henrettet for å følge den falske religion». Den hellige biskop Laurentius Imbert forteller at katolikkene med vanskeligheter berget likene ved daggry den 27. april og gravla dem på et sted biskopen hadde gjort klar.

Agathe var blant de 79 som døde i forfølgelsene mellom 1839 og 1846 som ble saligkåret den 5. juli 1925 av pave Pius XI (1922-39). 24 martyrer som døde mellom 1861 og 1867, ble saligkåret i 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Delaney, Chenu, Kværne/Vogt, Patron Saints SQPN, santiebeati.it, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50