Den hellige Peter Yi Ho-yeong (1803-1838)

Minnedag: 20. september

En av de 103 Korea-martyrene.

8. Den hellige Peter Yi Ho-yeong [Ho-yong] ble født i 1803 i Icheon i provinsen Gyeonggi i Sør-Korea. Hans eldre søster var den hellige Agathe Yi So-sa, som ble halshogd den 24. mai 1839. Peters familie flyttet til Seoul etter farens død. Der levde de i ekstrem fattigdom, men i fred. Peter begynte å besøke den salige Paulus Yi Gyeong-eon og lærte av ham. Paulus Yi var en femtende generasjons etterkommer av kong Taejong (1400-18), den tredje kongen av dynastiet Joseon, og han var den yngste broren av de salige Karl Yi Gyeong-do og Lutgardis Yi Sun-i, som led martyrdøden i 1801. Paulus Yi Gyeong-eon fortsatte å undervise Peter Yi Ho-yeong inntil han selv ble tatt i 1827. Paulus Yi ble brakt til Jeonju [Chŏnju] i provinsen Nord-Jeolla i det sørvestre Sør-Korea. Han døde i fengselet etter å ha gjennomgått den frykteligste tortur. Hans martyrium tjente som en lærdom for Peter Yi Ho-yeong om den virkelige betydningen av tro.

I januar 1834 kom p. Pacificus Yu Pang-je fra Kina inn i Korea, den første presten på 33 år. Katolikkenes glede var stor, og ord kan ikke beskrive deres lykke. For første gang kunne de gå til skrifte og motta kommunion. P. Pacificus Yu så i Peter Yi Ho-yeong store kvaliteter av hengivenhet, vennlighet og likefremhet, så han gjorde ham til kateket. En dag hadde Peter en drøm om å bestå den nasjonale eksamenen. I drømmen hørte han vakker musikk og noen fortalte ham at kongens medhjelper elsket ham. Peter mente at denne drømmen var et hint om martyrium. Og riktig nok, en dag i februar 1835 da han kom hjem etter arbeid, ventet en gruppe politifolk på ham og arresterte ham. Hans storesøster Agathe Yi So-sa ble arrestert sammen med ham, og de ble begge satt i fengsel.

Deretter tilbrakte Peter fire år i fengsel mens han gjennomgikk all slags tortur og prøvelser. I avhør slo dommeren ham inntil benet hans var vridd ut av ledd og krevde at han fornektet Gud, men Peter avviste dette. Da fikk dommeren sine menn til å slå ham i midjen og på bena, og han sa at hvis Peter skrek, ville han ta det som et bevis på at han falt fra sin religion. Peter lagde ikke en lyd.

Peter sa at han gladelig ville dø i fengselet dersom det var Guds vilje. I de fire lange årene han satt fengslet fortsatte han å faste og be og viste et eksempel på godhet og enkelhet som selv fengselsvokterne og hans medfanger beundret ham for. En gammel fange som delte celle med ham, var så imponert av ham at han angret sin fortid og mottok instruksjoner fra ham for dåpen. Selv om han og hans søster Agathe Yi So-sa var i forskjellige celler, gjorde vaktene noen ganger det mulig for dem å møtes, og ved disse anledningene oppmuntret de hverandre og lovte å dø som martyrer på samme dag. Men Peter ble stadig mer svekket av svakhet og sykdom og døde først. Peter sa: «Jeg hadde ønsket å dø for sverdet, men jeg vil ingenting som ikke er Guds vilje». Kort etter døde han den 25. november 1838 i fengselet i Seoul. Han var bare 35 år gammel.

Blant de 79 som ble helligkåret fra forfølgelsen i 1839, var Peter og Agathe de første som ble tatt og de som tilbrakte lengst tid i fengsel. Peter Yi Ho-yeong var den første av de 103 koreanske martyrene som mottok martyrkronen, og på listene over forfølgelsene i 1839 står hans navn øverst. Peter var blant de 79 som døde i forfølgelsene mellom 1839 og 1846 som ble saligkåret den 5. juli 1925 av pave Pius XI (1922-39). 24 martyrer som døde mellom 1861 og 1867, ble saligkåret i 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, CSO, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr, newsaints.faithweb.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51