Den salige Lutgardis Yi Sun-i (1782-1802)

Minnedag: 20. september

66. Den salige Lutgardis Yi Sun-i (*), også kalt Yu-hui, ung koreansk gift legkvinne, ble født i 1782 i Seoul i Sør-Korea. Hun kom fra en velkjent adelsfamilie og var en femtende generasjons etterkommer av kong Taejong (1400-18), den tredje kongen av dynastiet Joseon. Hun levde et liv av lidenskapelig tro helt fra hun var en ung jente. De salige Karl Yi Gyeong-do (nr 58), som led martyrdøden i 1801, og Paulus Yi Gyeong-eon (nr 83), som led martyrdøden i 1827, var hennes brødre. Den salige Johannes Yu Jung-cheol (nr 53), som ble martyrdrept i 1801, var hennes ektemann.

Lutgardis Yis far Matteus Yi Yun-ha var en disippel av Yi Ik, som var en berømt akademiker på den tiden og hans morfar, og han arvet morfarens vitenskapelige dyktighet. Matteus Yi ble katolikk i 1784, snart etter at katolisismen var blitt introdusert i Korea, da han møtte Ambrosius Kwon Cheol-sin, sin svoger Frans Xavier Kwon Il-sin og Peter Yi Seung-hun, den første koreaneren som ble døpt. Det var i denne familieatmosfæren at Lutgardis Yis mor studerte katekismen og ble katolikk. Deretter ga hun både katekismeundervisning og grunnleggende utdannelse til sin unge datter Lutgardis fra en tidlig alder.

Etter at Lutgardis’ far døde i 1793, bodde hun sammen med sin mor og viet seg til å praktisere Kirkens lære og å frelse sjeler. I 1795 mottok hun sin første kommunion av den salige kinesiske presten p. Jakob Zhou Wen-mo (nr 2). Hun tilbrakte fire dager med å forberede seg og studere katekismen. Deretter konsentrerte hun sitt liv om bønn, tilbedelse av sakramentet og med å streve etter dyder. Deretter avla hun løfte om kyskhet til sin himmelske brudgom, Jesus Kristus. Imidlertid var det ekstremt vanskelig foren ung kvinne å forbli ugift i samfunnet på den tiden.

I 1797, da hun var femten år gammel, bekjente Lutgardis til sin mor at hun hadde bestemt seg for å holde sitt kyskhetsløfte for Gud. Selv om moren var overrasket, gikk hun med på datterens beslutning og konsulterte p. Jakob Zhou om spørsmålet. P. Jakob Zhou husket at Johannes Yu Jung-cheol også ønsket å leve et liv i sølibat, så han sendte øyeblikkelig en budbringer og arrangerte deres ekteskap.

I september 1798 dro Lutgardis Yi til sin ektemanns fødested Chonam i Jeonju (nå: Namgye-ri i Iseo-myeon i Wanju-gun i Jeonbuk) og avla et løfte i nærvær av sine svigerforeldre med Johannes Yu, hennes ektemann, om å leve et liv i sølibat. Hver gang hennes ektemann var fristet til å bryte sitt sølibatsløfte, hjalp hun ham å overvinne fristelsen ved bønn og meditasjon. De forpliktet seg til å dø som martyrer sammen.

Ikke lenge etter, i 1801, brøt Shinyu-forfølgelsen ut og politiet invaderte Chonam. Først arresterte de hennes salige svigerfar Augustin Yu Hang-geom (nr 51) og tok ham til Seoul. Deretter arresterte de hennes mann Johannes Yu og tok ham til Jeonju. Lutgardis Yi ble selv arrestert rundt midten av september sammen med resten av sin familie. De ble alle brakt til Jeonju. Hun oppmuntret sin familie og sa: «Vi kommer alle til å dra til himmelen sammen». Dette reflekteres godt i hennes brev til sine eldre søstre som hun skrev i fengselet:

«Vi fem var enige i vår faste beslutning om å gi våre liv fullstendig til Gud selv i martyriet. Ved å åpne vår hjerter for hverandre, fikk vi vite at vi alle hadde den samme brennende lengsel etter å dø for Gud (…) og slik forsvant all vår beklagelse og engstelse. Hver dag blir vi næret av guddommelig nåde og kjærlighet, og den guddommelige glede vokser i våre hjerter. Det synes som at det ikke er noen bekymringer igjen i våre hjerter».

Den øverste funksjonæren i Jeonju anmodet om det kongelige hoffs avgjørelse om Lutgardis Yi og hennes slektninger. Som svar sendte hoffet straks en regjeringsfunksjonær til Jeonju for å ta ansvar for denne saken. Som en konsekvens ble Lutgardis Yi dømt til eksil og dro til Hamgyeong-do. På vegne av sin familie anmodet Lutgardis Yi myndighetene om å straffe dem i henhold til den nasjonale lov. Imidlertid ble hennes anmodning ikke innvilget.

Ikke lenge etter at de dro til stedet for sitt eksil, fulgte politiet etter dem og arresterte dem igjen. Lutgardis Yi kunne ikke skjule sin glede og sa: «Endelig kan jeg dø som martyr». Hun ble tatt med til guvernøren igjen og ble dømt til døden. Hun ble fengslet etter å ha blitt grusomt banket opp. Imidlertid kjente hun ingen smerte og hennes så ble fullstendig leget på fire eller fem dager. Til slutt ba guvernøren det kongelige hoff om å gi henrettelsesordren, og det tok ikke lang tid før den kongelige sanksjonen kom. Den 31. januar 1802 (den 28. desember 1801 etter månekalenderen) ble Lutgardis Yi tatt med til retterstedet i Jeonju i Jeolla-do Jeonju som ble kalt Supjeong-i, sammen med hennes slektninger. Hun ble halshogd og døde som martyr. Lutgardis Yi var tyve år gammel. Hun ble henrettet sammen med den salige Matteus Yu Jung-seong (nr 67), ektemannens attenårige fetter.

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06