Den salige Matteus Yu Jung-seong (~1784-1802)

Minnedag: 20. september

67. Den salige Matteus Yu Jung-seong, også kalt Wan-seok, ung koreansk legmann, ble født rundt 1784 i Jeonju i Jeolla-do i Sør-Korea. Han kom fra en rik adelsfamilie. Mens han var gutt, døde hans far, den eldste sønnen i familien, i en alder av 35 år. Etter det vokste Matteus Yu opp i sin onkels familie, som bodde i Chonam i Jeonju (nå: Namgye-ri i Iseo-myeon i Wanju-gun i Jeonbuk). Hans onkel var den salige Augustin Yu Hang-geom (nr 51). De salige Johannes Yu Jung-cheol (nr 53) og Johannes Yu Mun-seok (nr 54) som led martyrdøden under Shinyu-forfølgelsen i 1801, var hans fettere.

Matteus Yu ble kraftig influert av sin onkel Augustin Yu og hans familie til å bli katolikk. Augustin Yu lærte om den katolske doktrine snart etter at Den katolske kirke ble introdusert i Korea i 1784. Han underviste sin familie og sine slektninger i katekismen og dannet en katolsk kommunitet. Da Shinyu-forfølgelsen brøt ut i 1801, ble Augustin Yu og Johannes Yu Jung-cheol arrestert. I midten av september samme år ble hans mor og andre slektninger arrestert og fengslet. Hans mor ble satt fri svært snart. Han forpliktet seg med overbevisning til å dø som martyr sammen med sine andre slektninger. Følgende er et utdrag fra et brev som hans fetters hustru, den salige Lutgardis Yi Sun-i (nr 66) skrev i fengselet:

«Vi fem var enige i vår faste beslutning om å gi våre liv fullstendig til Gud selv i martyriet. Ved å åpne vår hjerter for hverandre, fikk vi vite at vi alle hadde den samme brennende lengsel etter å dø for Gud (…) og slik forsvant all vår beklagelse og engstelse. Hver dag blir vi næret av guddommelig nåde og kjærlighet, og den guddommelige glede vokser i våre hjerter. Det synes som at det ikke er noen bekymringer igjen i våre hjerter».

Guvernøren av Jeonju anmodet det kongelige hoff om å foreta en juridisk avgjørelse om Matteus Yu og hans familie. Hoffet sendte straks en funksjonær til Jeonju for å ta seg av saken. Matteus Yu ble sendt i eksil til Hoeryeong i Hamgyeong-do. Matteus Yu og Lutgardis Yi anmodet myndighetene på vegne av deres slektninger om «å straffe dem i henhold til den nasjonale loven». Deres anmodning ble imidlertid avslått.

På vei til eksil sammen med sine slektninger ropte Matteus Yu foran menneskemengden at «guvernøren sendte katolikker i eksil i stedet for å straffe dem i henhold til den nasjonale loven». Da ga guvernøren av Jeonju ordre om at de skulle bringes tilbake, og han satte dem i fengsel igjen. Matteus Yu ble tatt med til guvernøren for å bli straffet og torturert. Etter det underskrev han den skriftlige dommen som lød slik: «Den katolske tro har blitt overlevert fra en generasjon til den neste i vår familie. Ettersom min onkel Yu Hang-geom og andre slektninger hadde den ære å dø for Gud, ønsker jeg også å dø som dem. Hva mer kan jeg si?»

Guvernøren anmodet til slutt til det kongelige hoff om å ta den juridiske avgjørelsen om dødsstraff, og etter kort tid ga kongen tillatelsen. Matteus Yu ble halshogd den 31. januar 1802 (den 28. desember 1801 etter månekalenderen) på retterstedet i Jeonju i Jeolla-do kalt Supjeong-i. Matteus Yu var rundt atten år gammel og ugift. Han ble halshogd sammen med sin fetters hustru Lutgardis Yi (nr 66).

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06