Den salige Augustin Yu Hang-geom (1756-1801)

Minnedag: 20. september

51. Den salige Augustin Yu Hang-geom (*), koreansk legmann, ble født i 1756 i Chonam i Jeonju i Jeolla-do i Sør-Korea (nå: Namgye-ri i Iseo-myeon i Wanju-gun i Jeonbuk). Han kom fra en adelsfamilie. Han lærte katekismen snart etter at katolisismen var blitt introdusert i Korea i 1784 og ble katolikk. Han var den første katolikken i regionen Jeolla-do. De salige Johannes Yu Jung-cheol (nr 53) og Johannes Yu Mun-seok (nr 54), som begge led martyrdøden i 1801, var hans sønner. Den salige Lutgardis Yi Sun-i (nr 66) som led martyrdøden i 1802, var hans svigerdatter (gift i et kyskt ekteskap med Johannes Yu Jung-cheol), og den salige Matteus Yu Jung-seong (nr 67) var hans nevø. Hans fettere var de salige brødrene Paulus Yun Ji-chung (1759-1791) (nr 1) og Frans Yun Ji-heon (1764-1801) (nr 52).

Det var Frans Xavier Kwon Il-sin, hans slektning som bodde i Yanggeun i Gyeonggi-do, som lærte ham katekismen. Han lærte prinsippene i den katolske doktrine i huset til Frans Xavier Kwon og aksepterte den som sannhet. Han ble døpt av Peter Yi Seung-hun. Deretter returnerte han til sin hjemby og begynte å forkynne evangeliet der, spesielt til medlemmene av sin egen familie, slektninger og tjenere.

Han var alle ting for alle mennesker uten distinksjon. Alle mennesker, rike eller fattige, var like. Han ga et godt eksempel ved å sette Kirkens lære ut i praksis. Han viste medfølelse og ga almisser til fattige naboer i tillegg til sine tjenere. Augustin Yu ble muligens utnevnt til «prest» for regionen Jeolla-do da katolikkenes ledere, inkludert Peter Yi, holdt et møte våren 1786 og utnevnte «prester» etter deres eget skjønn. Etterpå vendte Augustin Yu tilbake til hjembyen og feiret messe og administrerte sakramentene til de troende. Imidlertid forsto katolikkenes ledere etter en stund at en slik handling var helligbrøde. Så snart han ble klar over dette, sluttet han øyeblikkelig.

Fra da av var katolikkenes lederes fremste mål å få en ordentlig prest til landet. De arbeidet for å sende en hemmelig utsending til Beijing for å invitere prester til Korea. Augustin Yu deltok aktivt i prosjektet og donerte penger for å sende den salige Paulus Yun Yu-il (nr 5) til Beijing i slutten av 1789.

Roma hadde forbudt katolikker å utføre forfedreriter, og i 1790 ble dette forbudet strengt gjennomført av den portugisiske fransiskanske biskopen av Beijing (1783-1808), Alexandre de Gouvea [Gouveia] TOR (1731-1808). Da biskopens dekret forbød praksisen med forfedreriter i Korea, gravde Augustin Yu ned familiens åndetavle. Men da hans fetter Paulus Yun Ji-chung (nr 1) ble arrestert anklaget for å ha gitt opp forfedreritene, gikk han midlertidig i dekning. Senere overga han seg til guvernørkontoret i Jeonju, men han ble løslatt etter at han proforma falt fra troen.

Da den salige kinesiske presten p. Jakob Zhou Wen-mo (nr 2) kom til Korea i slutten av 1794, sendte Augustin Yu sin yngre bror Yu Gwan-geom for å møte ham og inviterte ham til å besøke regionen Jeolla-do. På den tiden sendte det kongelige hoff ut en arrestordre på p. Jakob Zhou. For å unngå faren begynte han å avlegge lokale pastorale besøk. P. Jakob Zhou dro til huset til Augustin Yu i Jeonju via Gyeonggi-do og Chungcheong-do. Han administrerte sakramentene til de troende der.

Senere, da p. Jakob Zhou planla å be biskop Gouvea av Beijing om å sende misjonærer til Korea på et vestlig skip, inntok Augustin Yu en ledende rolle i å hjelpe ham. Planen ble aldri gjennomført. Dessuten brøt Shinyu-forfølgelsen ut i 1801. Før det ga Augustin Yu tillatelse til sin eldste sønn Johannes Yu Jung-cheol og Lutgardis Yi, datter av Matteus Yi Yun-ha, til å gifte seg og leve i et kyskt ekteskap.

Da forfølgelsen brøt ut, var Augustin Yu, som var anerkjent som lederen for Kirken i regionen Jeolla-do, den første som ble arrestert. Han ble brakt til Seoul fra Jeonju hvor han gjennomgikk avhør og tortur i politiets hovedkvarter, justisdepartementet og Høyesterett. Forfølgerne, som anerkjente Augustin Yu som den som planla å be om misjonærer sendt med et vestlig skip, prøvde å tvinge ham til å tilstå hele sannheten. Imidlertid, siden han allerede var fat bestemt på å dø som martyr, forrådte han verken de andre troende eller sa noe som ville skade Kirken.

Til tross for alle sine anstrengelser klarte forfølgerne ikke å få noen av den informasjonen de var på jakt etter. Derfor anklaget de ham for forbrytelsen forræderi og ga ordre om at han skulle henrettes. Med denne avgjørelsen ble Augustin Yu ført tilbake til Jeonju i Jeolla-do. Han ble tatt med utenfor Sørporten i Jeonju den 24. oktober 1801 (den 17. september etter månekalenderen). Der ble han hakket i småbiter. Augustin Yu var 45 år gammel. Han ble henrettet sammen med sin salige fetter Frans Yun Ji-heon (nr 52).

Senere skrev den hellige biskop Antonius Daveluy MEP (1818-1866), apostolisk vikar av Korea, det følgende vedrørende spørsmålet om Augustin Yus apostasi (frafall): «Spørsmålet om Augustin Yus apostasi benektes av flertallet av folket, derfor tror jeg at han vil motta martyrpalmen for Gud».

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03