Den salige Johannes Yu Mun-seok (1784-1801)

Minnedag: 20. september

54. Den salige Johannes Yu Mun-seok, også kalt Mun-cheol, ung koreansk legmann, ble født i 1784 i Chonam i Jeonju i Jeolla-do i Sør-Korea (nå: Namgye-ri i Iseo-myeon i Wanju-gun i Jeonbuk). Han kom fra en rik adelsfamilie. Den salige Augustin Yu Hang-geom (nr 51), som led martyrdøden i 1801, var hans far, den salige Johannes Yu Jung-cheol (nr 53) var hans eldre bror og den salige Lutgardis Yi Sun-i (nr 66) var hans svigerinne.

Hans familie aksepterte den katolske tro første gang da hans far Augustin Yu ble katolikk. Han lærte om doktrinen til den katolske religion fra Frans Xavier Kwon Il-sin fra Yanggeun i Gyeonggi-do. Det var rett etter at katolisismen var blitt introdusert i Korea. Fra da av viet hans far Augustin Yu seg til å forkynne evangeliet for sin familie og venner. Hans hus ble senteret for katolikkene i regionen Jeolla-do. Takket være et slikt familiemiljø vokste Johannes Yu opp i en religiøs atmosfære fra den tiden han var barn.

Da den salige kinesiske presten p. Jakob Zhou Wen-mo (nr 2) besøkte landsbyen Chonam i 1795, var Johannes Yu elleve år gammel. To år senere giftet hans bror Yu Jung-cheol seg med Lutgardis Yi, og de avla begge løfte om at de ville forbli sølibatære.

Da Shinyu-forfølgelsen brøt ut i 1801, ble Augustin Yu, Johannes Yus far, arrestert og brakt til Seoul fra Chonam. Da ble Yu Jung-cheol og hans slektninger arrestert og fengslet i Jeonju. Heldigvis ble ikke Johannes Yu arrestert. Hele den sommeren besøkte han ofte fengselet og sørget for mat til broren.

Denne situasjonen varte imidlertid ikke lenge. I midten av september samme år ble Johannes Yu også arrestert sammen med andre familiemedlemmer, og de ble satt i fengsel. På den tiden lovte Johannes Yu sin familie at han ville dø for Herren og forberedte seg på det. Hans besluttsomhet og løfte ble nevnt i det brevet som hans svigerinne Lutgardis Yi skrev i fengselet: «Vi fem var enige i vår faste beslutning om å gi våre liv fullstendig til Gud selv i martyriet. Ved å åpne vår hjerter for hverandre, fikk vi vite at vi alle hadde den samme brennende lengsel etter å dø for Gud (…) og slik forsvant all vår beklagelse og engstelse. Hver dag blir vi næret av guddommelig nåde og kjærlighet, og den guddommelige glede vokser i våre hjerter. Det synes som at det ikke er noen bekymringer igjen i våre hjerter».

Guvernøren av Jeonju anmodet det kongelige hoff om å foreta en juridisk avgjørelse om Johannes Yu og hans familie. Det kongelige hoff sendte øyeblikkelig en funksjonær til Jeonju for å ta seg av saken. Som resultat ble Johannes Yu og hans bror Yu Jung-cheol hengt og døde som martyrer. Det var den 14. november 1801 (den 9. oktober etter månekalenderen) i Jeonju i Jeolla-do. Han var sytten år gammel og ugift.

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03