Den salige Paulus Yi Gyeong-eon (1792-1827)

Minnedag: 20. september

83. Den salige Paulus Yi Gyeong-eon, også kalt Jong-hoe eller Gyeong-byeong, koreansk legmann, ble født i 1792 i Seoul i Sør-Korea. Han kom fra en berømt akademikerfamilie. Hans bestefar var fredsdommer i Yeon-gi i Chungcheong-do. Hans far Matteus Yi Yun-ha fulgte i fotsporene til sin morfar Yi Ik, som var en berømt akademiker på den tiden. Hans mor var søster av Frans Xavier Kwon Il-sin, som var en av grunnleggerfedrene av Den katolske kirke i Korea. Den salige Karl Yi Gyeong-do (nr 58), som led martyrdøden i 1802 i Seoul, var hans eldre bror, og den salige Lutgardis Yi Sun-i (nr 66), som også ble martyrdrept i Jeonju i 1802 var hans eldre søster.

Paulus Yi lærte katekismen fra sine foreldre da han var en ung gutt og praktiserte den trofast. Selv om han var fysisk svak, var han medgjørlig og sterk og hadde en nobel karakter. Etter at hans eldre bror og eldre søster led martyrdøden under Shinyu-forfølgelsen i 1801, Måtte hans familie leve i ekstrem fattigdom. Han bodde sammen med sin mor og svigerinne og holdt ut fattigdommen med tro på Gud. Da han var 22 år gammel, giftet han seg med en kvinne fra en middelklassefamilie som var hissig, men han tolererte henne med kristen nestekjærlighet.

Paulus Yi led ofte av en alvorlig tarmsykdom, men han aksepterte den uten å klage, og han viste et fredfullt ansikt. Han leste Bibelen ofte og mediterte dypt over den. Han prøvde alltid å lede lunkne katolikker på rett vei. Han oppmuntret troende og viet seg til å forkynne evangeliet til ikke-troende. Han prøvde å hjelpe dem som var fattigere enn ham selv. Den salige Peter Jo Suk (nr 81) som led martyrdøden i 1819, hjalp ham med hans trosliv. Paulus Yi deltok i Myeongdohoe, en forening av legfolk hvor doktrine og Skriften ble studert. Ved å bruks sin kunnskap og sine talenter transkriberte eller kopierte han religiøse bøker, reproduserte bilder av Jesus og Maria og delte dem ut til troende. Han prøvde å sørge for de nødvendige midler til de hemmelige utsendingene til Beijing, og i tillegg viet han seg til å lære opp medlemmer av Myeongdohoe som kateketer. Han gjorde det mulig for Den hellige Paulus Jeong Ha-sang å dra på sine misjonsreiser til Beijing.

Paulus Yi ønsket alltid i sitt hjerte å dø som martyr. Han mediterte ofte over Jesu lidelse og formante de troende til å være forberedt på å dø for Herren. Da Jeonghae-forfølgelsen brøt ut i 1827, ble Paulus Yi rapportert til regjeringskontoret i Jeonju for å ha delt ut katolske bøker og bilder av Jesus og Maria. Guvernøren av Jeonju sendte politiet til Seoul for å arrestere ham. Paulus Yi ble fanget og først tatt til politihovedkvarteret hvor han bekjente sin tro på Gud. Han ble overført til Jeonju i henhold til ordre fra det kongelige hoff. Det som hendte etter det, er godt illustrert i hans dagbok sim han skrev mens han satt i fengsel.

Under den harde avstraffelsen måtte Paulus Yi mangedoble sine anstrengelser for å være trofast mot Gud og dø for Ham. Hans eneste lengsel var å følge sine eldre søsken som hadde dødd for Gud. Han sendte tre brev fra fengselet til moren, hustruen, familie og til medlemmene av Myeongdohoe. Hans faste besluttsomhet er godt uttrykt i disse brevene: «Mitt svake legeme kan knapt holde ut de fysiske smertene. Hvis det ikke var for Guds nåde og hjelpen fra vår hellige Mor, hvordan kunne jeg holde det ut selv i et øyeblikk? (…) Gud har støttet meg med sin nåde helt til nå, så jeg er sikker på at han aldri vil forlate meg. Hvis jeg drar til himmelen først, vil jeg ønske velkommen alle som kommer dit, og jeg vil lede dem til vår universelle Far. Der skal vi prise og tilbe ham for alltid».

Han gjorde sitt beste for å stå fast i å bekjenne sin tro. Han hadde en svak helse og den harde behandlingen svekket ham til døden. De sårene som dekket kroppen hans, var blitt dypere. Han tilbrakte sine siste dager med fryktelige lidelser og smerter. Den 27. juni 1827 (den 4. mai etter månekalenderen) overga han sin sjel i Guds hender i Jeonju i Jeolla-do. Han var 35 år gammel.

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04