Den salige Peter Jo Suk (1787-1819)

Minnedag: 20. september

81. Den salige Peter Jo Suk, koreansk gift legmann, også kalt Myeong-su, ble født i 1787 i Yanggeun i Gyeonggi-do i Sør-Korea. Han kom fra en adelsfamilie og trodde på Gud da han var ung. Hans voksennavn var Suk. Under Shinyu-forfølgelsen som brøt ut i 1801, søkte han tilflukt hos sine foreldre i hans mors hjem i Gangwon-do. Peter Jo var intelligent og demonstrerte fremragende talenter da han vokste opp. Han var god og snill av natur og svært moden for sin alder. Men under innflytelse fra sine omgivelser forsømte han gradvis sitt religiøse liv. Det var da han giftet seg med den salige Teresa Kwon Cheon-rye i en alder av sytten år at han gjenfant sin religiøse iver igjen.

På den første kvelden av deres bryllup ga hans hustru Teresa ham et brev hvor hun foreslo «å leve som et sølibatært par for Gud». Han ble beveget av Teresas intensjon og aksepterte hennes forslag. I samme øyeblikk kom hans tro på Gud tilbake og han ble en annerledes person. Peter Jo og Teresa Kwon levde som bror og søster. Ettersom dagene gikk vokste deres tro dypere og sterkere. Bønn, forkynnelse av evangeliet og ofring ble hverdagen i deres liv. Selv om de levde i fattigdom, ga de almisser til trengende mennesker. De levde på denne måten i femten år. Fra tid til annen var Peter Jo fristet til å gi opp sitt løfte, Men ved hjelp av Teresas råd overvant han fristelsen og fornyet sin forpliktelse til sølibat.

Peter Jo og hans hustru Teresa Kwon sørget for alt den hellige Paulus Jeong Ha-sang trengte for sin reise til Beijing for å invitere prester til Korea. Paulus Jeong bodde i Peter Jos hus for å forberede seg på sin reise. På den tiden levde enken Barbara Ko sammen med dem for å hjelpe tilmed deres arbeid.

En dag mens Paulus Jeong var i Beijing, fikk politiet tilfeldigvis høre at Peter Jo var katolikk. De invaderte hans hus og arresterte ham. Hans hustru Teresa fulgte ham frivillig. Peter Jo, Teresa Kwon og Barbara Ko ble fengslet sammen. Det var rundt slutten av mars 1817.

Da avhørene startet, brukte den øverste funksjonæren alle mulige midler for å friste Peter Jo og hans hustru Teresa til å «forråde den katolske religion og rapportere hvor andre katolikker holdt til». De åpnet ikke munnen og aksepterte alle avstraffelser med utholdenhet. Da den øverste embedsmannen, som avhørte og torturerte dem mange ganger, forsto at de ikke ville endre mening, satte han dem i fengsel igjen. De aksepterte alle smerter og holdt ut sine lidelser for Gud. De ba om at Guds vilje skulle skje. Teresa Kwon oppmuntret sin mann hver gang han ble svak og mismodig, og ba ham om å være trofast slik at de kunne dø for Gud sammen.

De tre ble værende i fengsel i mer enn to år. Til tross for de miserable forholdene i fengselet forble deres tro urokkelig. Til slutt kalte Gud dem til å dø for Kristus. Den 3.august 1819 (den 13. juni etter månekalenderen) ble Peter Jo, Teresa Kwon og Barbara Ko halshogd i Seoul og døde som martyrer. Peter Jo var 32 år gammel. En måned senere fikk de troende tillatelse til å ta seg av deres levninger. Barbara Ko er ennå ikke saligkåret, men hun er i den neste gruppen på 133 martyrer som det er åpnet saligkåringssak for.

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05