Den hellige Agathe Yi So-sa (1784-1839)

Minnedag: 20. september

nullEn av de 103 Korea-martyrene.

7. Den hellige Agathe Yi So-sa [Sosa] ble født i 1784 i Kuwul nær landsbyen Icheon i provinsen Gyeonggi i Sør-Korea. Det var samme år som den første koreaneren, Peter Yi Seung-hun (1756-1801), ble døpt i Beijing. Agathe var varmhjertet og veloppdragen og brakte alltid lys og munterhet i huset. Men da hun var ung, fikk hun ikke adekvat religiøs opplæring. Hennes far var ikke katolikk, og selv om hennes mor hadde vært katekumen, forsto hun ikke det om katekismen.

I en alder av sytten år giftet Agathe seg inn i en ikke-katolsk familie, og dermed var hennes liv fritt for religion. Men ettersom hun ikke kunne få barn, lette Agathe etter en annen måte å fylle tomrommet i sitt liv. To år etter bryllupet ble Agathes yngre bror, den hellige Peter Yi Ho-yeong, født. Han skulle dø i fengselet den 25. november 1838. Den nitten år yngre broren var til stor glede for Agathe. Et år etter hans fødsel døde hennes mann og Agathe ble enke og barnløs etter bare tre års ekteskap. Denne tragedien gjorde Agathe usikker og mistroisk til sin fremtid. Hun følte et behov for å finne verdier og stabilitet i livet. Dette ønsket ble enda sterkere etter at hun så sin far dø kort etter hennes mann.

Agathe styrket sin besluttsomhet og forlot mannens hus for å dra tilbake til foreldrehjemmet. Hun gjorde dette for å vende tilbake til kilden for sin tro og også fordi hun følte seg ansvarlig for sin lillebror Peter Yi Ho-yeong. Agathe var svært takknemlig over at moren hadde døpt hennes far før han døde, noe som gjorde at han kunne dø i fred. Livet i hjemmet var imidlertid ekstremt vanskelig. Hun måtte ta seg av moren og broren, men den lille arven faren hadde etterlatt seg, forsvant snart. Hun ble tvunget til å ta på seg arbeid med sying i hjemmet for å forsørge familien.

Midt oppe i alt dette mistet Agathe aldri sin uforstyrrethet. Hun fortsatte å studere katolsk doktrine og å lære den videre til sin bror. Sammen holdt de ut i fattigdommen og levde et liv i kjærlighet til Gud og lydighet mot budene. Eksemplet til martyrene i forfølgelsen i 1801 og deres evige seier gjennom døden ble alltid holdt levende i deres hjerter. Ettersom de levde sitt liv etter mønster fra martyrene, betraktet andre katolikker dem som en katolsk mønsterfamilie.

Agathe ble arrestert av politiet i februar 1835 sammen med sin lillebror Peter Yi Ho-yeong, og de ble begge satt i fengsel. Avhørene ble gjennomført under tortur. Politikommissæren presset dem for å få dem til å gi opp sin tro og avsløre navnene på de andre troende, men de svarte at de verken kunne forråde Gud eller andre kristne. Da ga kommissæren ordre om at torturen skulle starte. Den formen for tortur som ble brukt, var så brutal at den hadde blitt forbudt ved kongelig dekret i 1732, men ble gjeninnført spesielt for avhør av katolikker.

Agathe ble slått slik at kjøttet løsnet og hang løst, og hennes ben ble smertefullt forvridd, men hun forble standhaftig. Siden hun ikke ville fornekte Gud og sin tro, kledde bødlene henne naken, hengte henne opp med armene bundet bak ryggen og slo henne over hele kroppen med en kølle. Få dager senere ble hun igjen brakt ut og slått til hele kroppen var en blodig masse. De eneste ordene hun sa til forhørslederen, var: «Jeg kan ikke forråde Kirken».

Kommissæren innså at hun ikke kom til å gi etter, så han overga bror og søster til retten. Retten behandlet saken og avsa dødsdom, men siden den ikke ble stadfestet av kongen, tilbrakte bror og søster de neste fire årene i fengsel. Blant de 79 martyrene fra forfølgelsen i 1839 var Agathe og Peter de som ble tatt først og de som tilbrakte lengst tid i fengsel. I fengselet befant de seg i selskap med flere andre katolikker. De var de hellige Agathe Kim A-gi, Barbara Han A-gi og Magdalena Kim Eob-i, den hellige Damian Nam Myeong-hyeok, anklaget for å ha gjemt biskopens messeklær, Peter Gweon Deug-in, anklaget for å fremstille og selge krusifikser og hellige bilder, Anna Pak A-gi, som forble i fengsel til tross for apostasien til hennes mann og barn.

Seks måneder etter at Peter Yi Ho-yeong døde, kom det ordre fra kongen om å gjennomføre henrettelsene. Etter alle undersøkelser og rettssaker ble det avsagt dødsdommer mot Damian Nam Myeong-hyeok, Peter Gweon Deug-in og Anna Pak A-gi den 11. mai 1839. Dagen etter ble også Augustin Yi Gwang-heon og Lucia Pak Heui-sun også dømt til døden. Det trengtes enda tre dager med diskusjoner før Magdalena Kim Eob-i, Barbara Han A-gi og Agathe Kim A-gi fikk sin dom for å tro på katolisismen og for å nekte å gi opp den troen.

nullOksekjerrer hvor det var reist kors høyere enn et menneske, ble ført til fengselet. Vaktene brakte ut fangene og bandt dem til korsene etter armer og hår. En fotstøtte ble satt under deres føtter før det ble gitt signal om å kjøre. Da de kom til den bratte høyden hvor Den lille vestporten (Seosomun) ligger, trakk vaktene plutselig bort fotstøttene og driverne fikk oksene til å løpe nedover den steinete veien. Kjerrene kastet på seg og forårsaket store smerter for fangene, som hang på korsene etter armer og hår. Retterstedet var ved foten av høyden. Vaktene tok fangene ned fra korsene og rev av deres klær. Bødlene bandt deres hår til trebjelken og fortsatte med å hogge hodene av alle ni. Det skjedde klokken tre om ettermiddagen. I samsvar med loven ble likene liggende på Retterstedet i tre dager.

De første henrettelsene i 1839 fant sted fredag den 24. mai utenfor Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul. Ni personer led martyrdøden ved halshogging, tre menn: de hellige Damian Nam Myeong-hyeok, Augustin Yi Gwang-heon og Peter Gweon Deug-in, og seks kvinner: Agathe Kim A-gi, Magdalena Kim Eob-i, Barbara Han A-gi, Anna Pak A-gi, Agathe Yi So-sa og Lucia Pak Heui-sun. Agathe Yi So-sa var 56 år gammel. Det ble sagt at hun korset seg ærbødig like før hennes hode ble hogd av.

I rettsprotokollen fra den tiden står det skrevet: «Den 12. april ble Augustin Yi Gwang-heon, Peter Gweon Deug-in og andre, ingen av dem kriminelle, henrettet for å følge den falske religion». Den hellige biskop Laurentius Imbert forteller at katolikkene med vanskeligheter fikk berget likene ved daggry den 27. april og gravla dem på et sted biskopen hadde gjort klar.

Agathe var blant de 79 som døde i forfølgelsene mellom 1839 og 1846 som ble saligkåret den 5. juli 1925 av pave Pius XI (1922-39). 24 martyrer som døde mellom 1861 og 1867, ble saligkåret i 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, Patron Saints SQPN, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:53