Den salige Barnabas Jeong Gwang-su (d. 1802)

Minnedag: 20. september

60. Den salige Barnabas Jeong Gwang-su (**), koreansk gift legmann, ble født på et ukjent tidspunkt på 1700-tallet i Bugok i Yeoju i Gyeonggi-do i Sør-Korea (nå: Dogok-ri i Geumsa-myeon i Yeoju-gun). Han kom fra en adelsfamilie. Han hørte om den katolske religion i sine tidlige år og ble interessert i den. Han lærte katekismen fra Frans Xavier Kwon Il-sin og ble katolikk. Den salige Lucia Yun Un-hye (nr 27) som led martyrdøden i 1801, var hans hustru, og den salige Barbara Jeong Sun-mae (nr 41) som også led martyrdøden i 1801, var hans yngre søster. Barnabas Jeong, som var en svært hengiven katolikk, giftet seg med Lucia Yun som bodde i Yanggeun. De kunne ikke utveksle sine vielsesattester fordi hans foreldre, som ikke var troende, motsatte seg deres ekteskap. I tillegg fikk de heller ikke lov til å praktisere sin religion i familien.

Da den salige kinesiske presten p. Jakob Zhou Wen-mo (nr 2) kom seg inn i Korea, dro Barnabas Jeong til Seoul for å møte ham og lærte katekismen og mottok sakramentene fra ham. Etter anmodning fra p. Jakob Zhou brakte han et brev til Josafat Kim Geon-sun. Han viet seg til å spre den katolske lære til folk rundt ham og førte dem til Kirken. Hans foreldre prøvde å overtale ham til å gi opp Kirken og å utføre forfedreritene. I 1799 flyttet han til Seoul sammen med sin hustru og sin søster Barbara Jeong. Han bygde et møtested for katolikkene i et hjørne av sitt gårdsrom og inviterte p. Jakob Zhou til å feire messe.

Barnabas Jeong, som var en mann av lærdom, hadde ansvaret for å transkribere religionsbøkene og dele dem ut til de troende. Han og hans hustru lagde religiøse gjenstander som rosenkranser og bilder av Jesus og Maria og helgenene og distribuerte dem til de troende eller solgte dem. Han organiserte også bønnemøter og katekismeklasser. Han og hans hustru underviste i katekismen til sine barn og ledet dem på troens vei.

Da den salige Agathe Yun Jeom-hye, hans hustrus eldre søster, ble arrestert under Shinyu-forfølgelsen i 1801, forventet Barnabas Jeong at han selv og hans hustru ville bli arrestert svært snart. Faktisk ble han helt fra begynnelsen av forfølgelsen gjenkjent som en katolsk leder. I februar ble hans hustru arrestert av politiet som foretok et plutselig raid mot deres hus. På den tiden gjemte Barnabas Jeong seg mens han reiste mellom Seoul og landsbygda. Da han visste at politiets nett snøret seg sammen, kom han frem fra gjemmestedet og meldte seg selv til politiet og bekjente at han var katolikk. Det var i september 1801.

Han ble brakt til politiets hovedkvarter og gjennomgikk harde avstraffelser. Politiet prøvde å overtale ham mange ganger til å avsverge den katolske tro, men han ga ikke etter for deres press. Han nektet å avsløre hvor de troende bodde. Han ble overført til justisdepartementet hvor han ble dømt til døden, og han ble overført til Yeoju i Gyeonggi-do. Der ble han halshogd og døde som martyr den 29. januar 1802 (den 26. desember 1801 etter månekalenderen).

Følgende er et utdrag av den siste erklæringen som Barnabas Jeong ga i justisdepartementet. «Jeg stammer fra en adelsfamilie og ble dypt besjelet av den katolske tro og var ulydig mot den statlige forbudsloven. I nært fellesskap med mine katolske venner betraktet jeg p. Jakob Zhou som min egen far. Jeg laget religiøse gjenstander og delte dem ut til de troende, og sammen med de troende prøvde jeg å spre den katolske religion til mange. Dermed fortjener jeg å dø ti tusen ganger».

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06