Den hellige Basilissa av Roma (d. 304)

Minnedag: 22. september

Den hellige Basilissa er en meget berømt romersk martyr som døde i 304 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305) og er feiret den 22. september siden 354 i den eldste kjente romerske katalog over helgenfester (Depositio martyrum). Det er mulig at hun er identisk med den hellige Basilla, en romersk jomfrumartyr som også døde i 304 og som har minnedag den 20. mai. Hennes navn skrives vekselvis Basilla og Basilissa, men det kan ikke verifiseres om de to er identiske.

Det finnes flere kvinnelige martyrer ved navn Basilissa som tilskrives ulike geografiske steder. Disse opptrer i alle martyrkataloger, både fra de tidlige kristne tider og fra middelalderen, og i kalendere og liturgiske bøker i de greske og romerske kirkene. Vi vet ikke noe med sikkerhet om noen av disse, for i den grad deres martyrakter er bevart, er de rent legendariske og stammer fra senere tider. Imidlertid utgjør det faktum at navnet Basilissa opptrer flere ganger i det såkalte Martyrologium Hieronymianum og i gamle greske kataloger, et sikkert bevis på at flere kvinnelige martyrer ved navn Basilissa faktisk ble æret i den gamle Kirken. Samtidig er det ikke umulig at det er snakk om den samme martyren som opptrer på ulike datoer.

Navnet Basilla står under 16. august i et manuskript av Martyrologium Hieronymianum fra Sens i Frankrike fra 900-tallet. Et sted kalt Sainte-Bazile nevnes også i to dokumenter fra 1216 og 1285. Det er uten tvil snakk om den hellige Basilia, skytshelgen for Couvert nær Juaye-Mondaye i bispedømmet Bayeux. Det finnes ingen detaljer om henne bortsett fra at hun led martyrdøden på grunn av sin tro og at hennes kult var vidt spredt. Ifølge en legende sprang det på mirakuløst vis frem syv kilder på de stedene hvor hennes avhogde hode berørte jorden da det falt. Det finnes en kirke ved navn Sainte-Bazile i Couvert. Hun må ikke blandes sammen med den hellige Sasilia, som fikk sine relikvier brakt fra Roma til Hotel Dieu i Bayeux.

av Webmaster publisert 22.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53