Den salige Bertha av Biburg (~1060-~1130)

Minnedag: 6. august

Den salige Bertha ble født rundt 1060 i Niederbayern i Sør-Tyskland. Hun var eneste datter av grev Henrik av Biburg og Hipoltstein og fikk en gudfryktig oppdragelse. Da hun var blitt voksen, døde hennes foreldre, og deres tallrike eiendommer ble fordelt blant deres barn. Bertha og hennes bror Konrad fikk slottet Biburg med alle landeiendommene som hørte til. Begge var forbundet i et hjertelig vennskap med den hellige biskop Otto av Bamberg. De bestemte seg raskt for å grunnlegge et kloster, og de ba om hans tilslutning til planen. Biskopen rådet dem til å gi klosteret til munker som fulgte den hellige Benedikts regel, fordi disse visste å bidra mye til oppdragelsen av folket.

Inspirert av dette ønsket gjorde Bertha og hennes bror sin eiendom Biburg i bispedømmet Regensburg om til et benediktinerkloster (Ordo Sancti Benedicti – OSB). De opprettet i tillegg et hospital for fattige og syke vandrere. De grunnla også Marienkirche på Frauenberg. Etter tradisjonen hjalp Bertha personlig til med byggingen av Marienkirche ved å bære steiner på sine skuldre til byggeplassen, og dette ble til inspirasjon for andre kvinner i landsbyen, som hjalp henne inntil bygget var ferdig etter en byggetid på syv år.

Berthas bror Eberhard, senere den hellige erkebiskop Eberhard I av Salzburg, ble prior (1131) og abbed (1138) for det nye klosteret. Han ledet klosteret i ånden fra reformbevegelsen i Hirsau og Cluny. Bertha trakk seg nå tilbake til ensomheten på familieeiendommen og utførte utelukkende verk av kristen nestekjærlighet. Ingen fattige gikk tomhendt fra henne, og ingen syke forble utrøstet. Med sine mange gode gjerninger ble hun til en sann hjelp for munkene som flyttet inn i klosteret.

Heller ikke i hennes alderdom, da hun var plaget av alle slags smertefulle sykdommer, sluttet den fromme grevinnen med sitt gode arbeid, mens hun bar sine lidelser med stor tålmodighet til hun døde en salig død rundt 1130 i Biburg. Hun ble gravlagt i klosteret i Biburg. Der minnes hun på gravsteinen som klosterets grunnleggerske. Ifølge J. Torsy1 er gravmælet for «den hellige Berta» i kirken i Biburg med det feilaktige dødsåret 1151, gravmælet for hennes mor. Gjennom folkes kult blir hun regnet som salig med minnedag 6. august.

Kilden en.wikipedia.org skriver at klosteret i Biburg ble grunnlagt i 1132 av Konrad og Arbo av Sittling-Biburg, sønner av den salige Bertha av Biburg, som donerte sitt slott til biskopen av Bamberg for dette formålet. Grunnleggelsen var opprinnelig et dobbelkloster for både munker og nonner, men nonneklosteret brant ned i 1258 og ble aldri gjenoppbygd.


1
Lexikon der Deutschen Heiligen, s 84
av Webmaster publisert 15.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53