De hellige Julian, Kronion Eunus og Besas av Alexandria ( -250)

Minnedag: 27. februar

De hellige Julian, Kronion med etternavnet Eunus og Besas døde martyrdøden i Alexandria under keiser Decius (249-51) i år 250. Julian var en gammel mann og så plaget av podagra at han ikke kunne gå, så han ble båret til retten av sine to slaver, begge kristne. En falt fra troen på grunn av frykt og ble løslatt, men Kronion Eunus delte tappert sin herres skjebne. De ble fraktet på kameler gjennom Alexandria mens de ble pisket og til slutt brent i hjel.

Besas, en soldat som hadde medlidenhet med dem, ble drept av folkemengden fordi han forsøkte å verne dem. Disse detaljene stammer fra den hellige biskop Dionysios den store av Alexandrias brev til Fabios av Antiokia – det samme som forteller om den hellige Apollonias martyrium. Deres minnedag er 27. februar.

De hellige Julian og Kronion Eunus minnes også den 30. oktober, da sammen med Makarios og 13 andre martyrer. Den hellige Besas har vært identifisert med den hellige Agatho, som minnes den 7. desember.

av Webmaster publisert 15.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53