Den hellige Baithin av Iona (536-598)

Minnedag: 9. juni

nullDen hellige Baithin «den store» (Baithen, Baithene, Baithéne, Baíthéne, Baithine, Báithíne, Baethine, Boethen, Baothen, Baoithín; sco: Baitan, Bathan, Bothan; lat: Baithenus, Baitheneus, Baithinus, Baltherius) eller Baíthéne mac Bréanainn (Báithíne mac Brénaínn, Baithin mac Brenaron) ble født som Conin (Comin, Cominus) i 536 i Irland (denne variasjonen i navneformer skyldes blant annet en mangel på standardisering i det irske språket). Han var sønn av Brenaron og beskrives som fetter av den hellige Kolumba av Iona (Colum Cille) (ca 521-97), ettersom deres fedre var brødre og fra den kongelige slekten Ceinéal Conaill i klanen Uí Néill. Baithins genealogi var: Baithin sønn av Brendan, sønn av Fergus, sønn av Conall Gulban, sønn av Niall «av de ni gisler». Baithin var også en av de tolv ledsagerne som ble sagt å ha fulgt Kolumba på hans pilegrimsreise til Britannia i 563.

Baithin opptrer prominent i den hellige Adomnán av Ionas (ca 627-704) berømte biografi om abbed Kolumba av Iona, Vita Columbae, sammen med en annen slektning av Kolumba, den hellige Lasrén, og en annen av grunnleggerens nære slektninger og opprinnelige ledsagere, hans hellige onkel Ernan, som en indre sirkel av betrodde løytnanter og rådgivere. I biografien beskrives Baithin som Kolumbas alumnus (elev), utpekt etterfølger og konstant ledsager, spesielt senere i livet. Den forteller også at Baithin var prior for datterklosteret Mag-lunge (Mag Luinge, Campus Lunge) på Tiree i Indre Hebridene i Skottland, et kloster som skal ha vært grunnlagt av den hellige Comgall av Bangor. Ernan var prior for et annet datterhus på Hebridene, på den uidentifiserte øya «Hinba» (kanskje Jura), og Lasrén var prior for klosteret i Durrow (Dair-magh) i grevskapet Offaly i provinsen Leinster, trolig grunnlagt mellom 585 og Kolumbas død i 597.

I sin biografi beskriver Adomnán Kolumba som Baithins «fosterfar» i tillegg til slektning (Vita Columbae, 1.2, 3.18). Båndet mellom Kolumba og Baithin ble fremstilt ikke så mye som et fysisk slektskap, men snarere et åndelig, uttrykt i et språk om verdslig fosterskap. Dette båndets natur beskrives av den historien som Adomnán forteller om utpekingen av Baithin som Kolumbas etterfølger. Den 9. juni 597 drev Kolumban og kopierte Salmenes bok, men da han kom til verset «De som søker Herren, mangler aldri noe godt» (Sal 34 [V33], 11b), var han nådd slutten av siden, og han tok da en pause og sa: «Her, ved slutten av siden, må jeg stanse; la Baithin gjøre resten» (Vita Columbae, 3.23). Den natten, da munkene kom til kirken for matutin i morgentimene, fant de sin abbed liggende foran alteret. Han gjorde et svakt forsøk på å velsigne dem, og så døde han i sin kirke kort før matutin den 9. juni 597. Han var 76 år gammel.

Med sine siste ord hadde Kolumba som grunnlegger og patronus for kommuniteten, utpekt Baithin til sin etterfølger som abbed for kommuniteten – en kommunitet kjent som Kolumbas familia («hushold»). Nå trådte munkene sammen og stadfestet ham enstemmig som den andre abbed av Iona som Kolumbas første coarb (etterfølger). Han var høyaktet som en klok rådgiver, og hans råd ble søkt av mange irske hellige, inkludert den hellige Fintan Munnu av Taghmon. Det sies at Baithin tilbrakte sin tid med enten å lese, be eller tjene sin neste. Når han spiste, ba han denne bønnen før hver bit: Deus in adiutorium meum intende («Gud, kom meg til hjelp») (Sal 70 [V69]). Når han arbeidet på markene sammen med munkene, holdt han en hånd opp mot himmelen og påkalte Gud, mens han samlet korn med den andre hånden.

Arven som Kolumba hadde etterlatt til sin utpekte etterfølger, var krevende. I Irland fantes det klostre som var underlagt Iona, kanskje hovedsakelig i nordvest, hvor Ceinéal Conaill var den herskende familien, men også i Midlands. Denne konføderasjonen av klostre var nært forbundet med makten til klanen Uí Néill, som Ceinéal Conaill var en gren av. I Pictland var en misjon i full skala i gang, og på Iona selv var det etablert et ry for fremragende lærdom.

Det er bevart en kort latinsk biografi om Baithin (Vita Sancti Baithini abbatis Hiensis) fra et ukjent tidspunkt, men trolig fra 700-tallet, hvor han ble husket som Kolumbas fremste disippel med en kjennskap til Skriften som bare ble overgått av Kolumba selv. Det meste av biografien, som er bevart i to samlinger, består nesten bare av historier om mirakler som ble tilskrevet ham, og hans aktiviteter var stort sett begrenset til Iona og distriktene omkring. Det er verdt å merke seg at Baithins korte biografi konsentrerer seg om lærdom og sier ingenting om Pictland eller om Irland bortsett fra en historie som impliserer både en respekt for hellige menn som hadde forblitt i hjemlandet, og også Baithins egnethet til å inkluderes både blant de helligste og de lærdeste av dem. Baithin sammenlignes med den hellige evangelisten Johannes i hans «oppriktige uskyld» og «klokeste enkelhet», noe som kan skyldes at navnet Baoithín er utledet fra baoth (= troskyldighet).

Andre biografier hvor Baithin opptrer – nesten alltid sammen med Kolumba eller som hans budbringer – er biografiene om de hellige Ruadan av Lorrha (Ruadhán), Canice av Aghaboe (Cainneach), Fintan Munnu av Taghmon (Fiontan) og Molaise av Devenish. Sistnevnte biografi gjengir Baithins visjon (også nevnt i noter i martyrologier) av tre skinnende, men tomme stoler i himmelen, som ble tolket for ham av Kolumba som seter som venter på Kieran av Clonmacnoise (Ciarán), Molaise av Devenish og Kolumba selv. Helgenens egne profetiske krefter kan ligge bak en referanse til Baoithín Oirthir («av Østen»), som ifølge et dikt av Giolla Bríghde Mac Con Midhe, forutsa fødselen til Aodh Ua Domhnaill, hersker for Ceinéal Conaill av Donegal.

Det synes som om Baithin levde bare ett eller fire år etter Kolumbas død, for hans død skal ha inntruffet i 598 eller 601. Døden overrasket ham mens han ba ved alteret på en viss tirsdag, da han ble rammet av en plutselig svakhet. Munkene flokket seg rundt ham med høye klagerop, for de trodde at hans siste time var kommet. Da ropte ministranten Diarmait ut: «Se brødre, mellom festene for begge våre overordnede er det bare kort mellomrom». Da han uttalte disse ordene, våknet Baithin fra sin besvimelse og sa: «Hvis jeg har funnet velvilje for Guds åsyn, og hvis jeg har fortsatt å behage ham ved en perfekt kurs til denne dag, stoler jeg på ham at jeg ikke skal dø før Natalis («fødsel, det vil si i himmelen») til min store overordnede». Dette ønsket ble da også oppfylt, og hans liv ble forlenget med seks dager før han døde den 9. juni, på årsdagen for Kolumbas død.

Hans minnedag er derfor 9. juni, samme dag som Kolumba. Andre minnedager som nevnes, er 6. oktober, 9. februar og 5. juni. Baithin ble gravlagt på Iona, enten i kapellet St Oran’s eller, mer sannsynlig, på Reilig Ódhrán (St Orans kirkegård). De to neste abbedene av Iona, de hellige Lasrén og Fergna (Virgno), hadde i likhet med Baithin vært munker i klosteret mens grunnleggeren levde.

I kalenderen i Christchurch i Dublin sto det den 9. juni:

In Hibernia; natalis sanctorum abbatorum Columbe et Boetheni successoris ejus.

I Irland, dødsdagen til de hellige abbedene Kolumba og Baithin, hans etterfølger.

I Martyrologium Romanum nevnes bare Kolumba.

Til tross for Baithins betydelige rolle på Iona var det ikke mange skotske kirker som var assosiert med ham, men han ble æret der under aliaset Bathan (Bothan). Blant de irske kirkene som er forbundet med hans kult, er Taughboyne (Teach Baoithín, Tech Báithíne), som ga navn til et sogn i Donegal, nær Kolumbas Derry. Men om han grunnla den eller levde der en tid, synes ikke å være kjent. En sen og ellers ubekreftet tradisjon hevder at han etterfulgte Kolumba som abbed av Derry.

Ettersom festen for Baodán (Buadán) av Culdaff i baroniet Inishowen East i grevskapet Donegal også ble feiret den 9. juni, har det vært hevdet, uten tvil korrekt, at Baodán var identisk med sin navnebror Baithin (Baoithín). Baithins klokke ble lenge oppbevart der, og det var en vanlig fromhetsøvelse å drikke av den. I det samme distriktet ligger St Baitan’s River, hvor dyrene ble brakt for å drikke på helgenens festdag. Sammen med festen for Kolumba ble Baithins fest den 9. juni registrert i en kalender fra tidlig på 800-tallet som tilhørte en irsk munk i klosteret Reichenau i Konstanz-sjøen.

Baithin er vanligvis kjent som Baithen Mor (= den Store) for å skjelne ham fra åtte andre helgener ved samme navn. Noen kilder skriver at Baithin er skytshelgen for Ennisboyne i grevskapet Wicklow, men dette skyldes en sammenblanding med den hellige Baoithin eller Baithin mac Findech, som feires den 22. mai. En annen hellig Baoithin, sønn av Cuana, feires den 19. februar og er skytshelgen for Tibohin i Elphin.

Baithin var uten tvil den mest berømte bærer av dette navnet, og som registrene om Baodán av Cloney og Buithe av Monasterboice viser, kan han også ha vært det opprinnelige fokus for kulten for mange av de helgenene som delte hans navn i en eller annen av de mulige formene.

Kilder: Benedictines, Bunson, Ó Riain, KIR, CE, CSO, CatholicSaints.Info, Heiligenlexikon, celt-saints, celticsaints.org, omniumsanctorumhiberniae.blogspot.com, saintsplaces.gla.ac.uk, saintwiki.com, glaubenszeugen.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. desember 2008

av Webmaster publisert 22.12.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:54