Den hellige Birstan av Winchester (d. 934)

Minnedag: 4. november

Den hellige Birstan (Birrstan, Birnstan, Byrnstan, Brynstan, Brinstan, Beornstan, Biristanus, Brinstanus) ble født rundt 870 i England. Senere forfettere sier at han trådte inn hos benediktinerne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og ble en disippel av den hellige Grimbald av Winchester (d. 901), men det finnes ingen samtidige bevis som støtter denne påstanden. Han var trolig en kongelig kapellan før han i 931 ble utnevnt ny biskop av Winchester etter den hellige Fridestan (909-31) (d. 932), etter at den fromme Trithestan hadde avslått embetet. Han ble bispeviet den 29. mai 931. Han grunnla hospitalet St. John i tilknytning til St. Swithun’s Bridge i Winchester, og det eksisterer fortsatt.

Våre eneste informasjoner om Birstan stammer fra historikeren William av Malmesbury (ca 1080-1143) (Willelmi Malmesbiriensis monachi de gestis pontificum Anglorum libri quinque). Han understreker biskopens ydmykhet, nestekjærlighet og fromhet. Han skal ha servert de fattige ved bordet på festdager, og daglig skal han ha vasket deres føtter. William understreker hans store hengivenhet for de hellige sjeler i skjærsilden, noe som kom til uttrykk i hans daglige messer for dem og hans hyppige nattlige vandringer på kirkegården hvor han ba salmene for deres sjelero. En gang skal de avdøde sjeler til og med ha besvart hans requiescunt in pace med et «Amen»!

Hver dag vasket han føttene til noen fattige, som han tjente ved bordet. Han utførte også annet veldedig arbeid. Videre trekker William av Malmesbury frem hans iherdige private bønn, og da han døde den 4. november 934 uten forutgående sykdom, var han også hensunket i bønn for de avdøde. Han døde i Old Minster i Winchester, og der ble han antakelig også gravlagt. Han ble etterfulgt av den hellige Alfegus den skallete.

Hans minne ble glemt noen år, men det ble gjenopplivet av den hellige Ethelwold av Winchester etter en visjon hvor Birstan viste seg for ham og indignert påpekte at mens han i himmelen ble æret like høyt som de mer populære helgenene fra Winchester, de hellige Birinus av Dorchester og Svithun av Winchester, var ikke dette tilfelle i Winchester. Men hans kult fikk aldri den samme utbredelse som andre hellige biskoper fra Winchester. Birstans minnedag er dødsdagen 4. november, men 24. februar og 22. april nevnes også. Hans fest står i kalendere fra 1000-tallet (Winchester) og 1100-tallet (West Country).

Kilder: Farmer, Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, en.wikipedia.org, orthodoxwiki.org, britannia.com, celt-saints, ODNB, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. desember 2006

av Webmaster publisert 17.02.2009, sist endret 28.12.2015 - 12:04