Den hellige Fridestan av Winchester (~870-932)

Minnedag: 10. september

Den hellige Fridestan (Frithestan, Frithstanus, Frithustan, Fridestanus) ble født rundt 870 i England. Han var en disippel av den hellige Grimbald av Winchester. I 909 etterfulgte han Denewulf som biskop av Winchester, på et tidspunkt da bispedømmet var betydelig redusert av opprettelsen av bispedømmet Ramsbury & Sonning under biskop Aethelstan. William av Malmesbury forteller at han var en av syv biskoper som ble konsekrert på samme dag av den hellige erkebiskop Plegmund av Canterbury (d. 923).

Han var biskop av Winchester fra 909 til 931, men svært lite er kjent om hans virke som biskop. I mai 931 trakk han seg tilbake til fordel for den hellige Birstan (931-34). Han døde den 10. september 932. William av Malmesbury forteller at flere av hans bøker var bevart på hans tid og at hans ukjente grav ikke kunne skjule hans hellighet. Andre spor av hans kult har overlevd fra 1200-tallet bare i to martyrologier og en sen oppføring i en kalender i Winchester. Hans minnedag er dødsdagen 10. september. Han var lite kjent utenfor Winchester.

Kilder: Farmer, Benedictines, Bunson, CSO, en.wikipedia.org, celt-saints, britannia.com, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 06.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05