Den hellige Birte av Ryssby

Minnedag: 24. september

Den hellige Birte er en svensk lokalhelgen eller bygdehelgen i Ryssby sogn i Södra Småland. Hun er en av tre smålandske helgener fra en gang på 13-/1400-tallet. Om henne fortelles samme mirakel som om den hellige David av Munktorp, at hun var i stand til å henge opp sine klær i luften. Sagnet om henne ble nedtegnet på begynnelsen av 1900-tallet.

«Mellom Ryssby prostegårds veke og Östraby veke finnes det en kilde som har vært offerkilde og kalles Sancta Birte källa. I Hofgård i Östraby by bodde det før en hellig frue, som var så hellig at hvor hun enn hengte opp sin kappe (som hun brukte daglig, for hun gikk daglig til Birte kilde), så hang kappen uten spiker eller krok. Men en søndag hadde hun vært i kirken, og da hun kom hjem, kunne hun ikke få kappen til å henge, samme hva hun gjorde. Da falt hun ned på kne og ba, og deretter sto hun opp for å henge opp kappen. Men det nyttet ikke, den ville ikke henge og falt bare ned. Da gikk hun til kilden og ba der igjen, og deretter gikk hun og så seg nøye om på veien hun hadde gåtte mellom åkrene. Og da så hun at hun ved et uhell hadde trampet ned tre rugstrå. Dem reiste hun forsiktig opp og støttet. Da hun nå hengte opp kappen, hang den der, og det var således den største synden hun hadde gjort den dagen, nemlig å trampe ned stråene».

Fru Birte har tydeligvis ingenting å gjøre med Sveriges store helgen, den hellige Birgitta Birgersdotter, til tross for navnelikheten. I et sagn fra Östergötland har imidlertid advarselen mot å trampe ned aks blitt knyttet til Birgittas navn, slik den tidligere var knyttet til David av Munktorp. Det fortelles at Birgitta kunne gå over sjøen Boren. Men en dag lyktes ikke dette og hun begynte å synke. Hun husket da at hun i løpet av dagen hadde kommet til å trampe ned tre rugaks. Det var ingen råd enn å gå tilbake samme vei og reise opp rugstråene, og siden kunne hun igjen gå på vannet.

Den hellige Birte har ingen kjent minnedag, men i Sverige feires den 24. september alle Sveriges helgener som ikke har noen egen dag i kalenderen.

av Webmaster publisert 13.05.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:54