Den hellige Balda av Jouarre (d. 700)

Minnedag: 9. desember

Den hellige Balda (fr: Balde) ble født en gang på 600-tallet i det nordlige Gallia. I biografien til den hellige Ado av Jouarre (fr: Adon) beskrives hun som hans søster. I tilfelle var hun datter av den hellige Autharius (Authaire, Oye) og hans første hustru Aiga (fr: Aige, Aigue) mens hennes andre brødre var Dado og Rado (fr: Dodon et Radon) – Dado er mer kjent som den senere erkebiskop Audoenus av Rouen (Ouen).

Ado grunnla klosteret Jouarre i Brie i bispedømmet Meaux, som i begynnelsen var et kloster for menn. Noen år senere kom det nonner til, og ifølge Baldas biografi etablerte de seg i uthusene til det første klosteret. I tillegg til Ados søster Balda sluttet hans hellige stemor Moda og hans hellige nieser (eller kusiner eller i det minste slektninger) Agilberta og Theodechilde (Telchilde) seg til kvinnekommuniteten. Dermed ble Jouarre et av de første dobbeltklostrene, på samme tid som Faremoutiers (Seine-et-Marne) og Remiremont (Vosges), hvor menn og kvinner leve et monastisk liv på samme sted i separate bygninger.

I et dobbeltkloster var abbedissen den øverste lederen. Den første abbedissen av Jouarre var Theodechilde (d. ca 662), mens den andre var Agilberta (d. ca 680). Begge var altså Baldas nieser, og under deres ledelse levde hun i fullstendig lydighet og ga avkall på alle jordiske gleder som en ydmyk Kristi tjenestekvinne. Etter Baldas død måtte hun overta ledelsen av klosteret som dets tredje abbedisse, selv om hun da var en gammel kvinne. Men hun levde i enda tyve år før hun døde i år 700. Hennes relikvier er skrinlagt i klosterkirken i Nesle-la-Réposte i bispedømmet Troyes. Hennes minnedag er 9. desember. I klosteret Jouarre har lovprisningen av Gud aldri stanset, men har fortsatt helt til vår egen tid.

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. desember 2008

av Webmaster publisert 28.12.2008, sist endret 28.12.2015 - 12:04