Den hellige Blitmund av Saint-Valéry (d. 660?)

Minnedag: 3. januar

Den hellige Blitmund (Blitmond, Blimont, Blimond) levde i Frankrike på begynnelsen av 600-tallet. Han kom opprinnelig fra området Dauphiné, men flyttet til Vimeu i Picardie i Nord-Frankrike. Til dette området kom den hellige Walaric (fr: Valéry). Han slo seg ned som eremitt på et stykke land han fikk av kong Klotar II av Neustria (584-626), frankisk enekonge fra 613, i Leuconay (Leucone, Leuconaüs) i Picardie ved utløpet av elven Somme. Med tillatelse fra den hellige biskop Berhard av Amiens bygde han i 611 et kapell og to celler der. Han skal ha brakt tilbake til livet en fattig mann som var blitt hengt, og hans ry spredte seg fort.

Det samlet seg snart disipler rundt ham, og de levde snart et ordnet fellesliv i et kloster. I nærheten av klosteret bodde Blitmund, som hadde mistet førligheten i beina slik at han ikke lenger kunne gå. Walaric helbredet ham rundt 615, og i takknemlighet ble Blitmund en av Walarics disipler og munk i klosteret.

Etter at Walaric døde rundt 620, ble kommuniteten utsatt for brutale undertrykkere og ble tvunget til å oppløse seg, og munkene flyktet i alle retninger. Leuconay ble igjen en livløs ødemark. Blitmund reiste etter sin mesters død sammen med noen andre munker til klosteret i Bobbio nær Milano i Nord-Italia, som var blitt grunnlagt av den hellige Kolumban, Walarics abbed i klosteret Luxeuil.

Men etter noen år var den verste stormen over i Leuconay, og Blitmund spurte den hellige abbed Attalas (d. 627) om tillatelse til å få vende tilbake til hjemlandet. Abbeden motsatte seg lenge dette ønsket, men etter at han i en visjon hadde fått beskjed om at dette var himmelens vilje, ga han munken anledning til å gjennomføre sitt prosjekt. Dermed vendte Blitmund rundt år 627 tilbake til Leuconay og levde et år som enkel eremitt der. Deretter fikk han tillatelse fra kong Klotar og fra biskop Berhard av Amiens til å bygge et stort kloster og en praktfull kirke der, som snart ble et godt besøkt valfartsmål.

Blitmund hadde arvet sin mesters nidkjærhet, så han bekjempet og ødela restene av hedendommen i området, og han fortjente virkelig å bli andre abbed av Leuconay. Selv om Walaric var den egentlige grunnleggeren av klosteret, ble det bygd av hans etterfølger Blitmund. Klosteret fulgte opprinnelig Kolumbans regel. Det ble senere kalt Saint-Valéry, nå landsbyen Saint-Valéry-sur-Somme (80230). Vi vet ikke hvor lenge Blitmund ledet klosteret, men hans død angis vanligvis til rundt år 660 (?) og hans minnedag er 3. januar.

Saint-Blimont (80960) er i dag en kommune i departementet Somme i regionen Picardie i Nord-Frankrike.

av Webmaster publisert 18.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54