Den hellige Boadin av Irland

Minnedag: 11. januar

Den hellige Boadin var fra Irland, men dro over til Gallia (Frankrike). Der sluttet han seg til benediktinerorden (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og ble munk der. Han var æret for sin uklanderlige observans av regelen og for sin vennlighet. Hans minnedag er 11. januar.

Han kan være identisk med den hellige Brandan, som minnes samme dag. Han dro også fra Irland til Gallia og ble munk, men angivelig på 400-tallet, før den hellige Benedikt hadde grunnlagt sin orden.

av Webmaster publisert 18.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54